Opschaling grondstoffen circulaire plastics

Opschaling grondstoffen circulaire plastics

De overstap van plastic dat is gemaakt uit fossiele grondstoffen, naar circulaire plastics, heeft veel klimaatvoordelen. Maar, zo becijferde KPMG, vraag en aanbod van grondstoffen voor circulaire plastics in 2030 lopen fors uiteen. Hoe lossen we dat op? Daarover werden Deltalinqs-leden bijgepraat door Simone van Tongeren (Deltalinqs), Monique de Moel (Havenbedrijf Rotterdam), Mark Intven (VNCI) en Lawrence Bolte (KPMG), tijdens het webinar Circulaire Plastics.

De Rotterdamse industrie is al jarenlang een belangrijke speler in de productie van kunststoffen. Ook recycling, raffinage en petrochemie zijn goed vertegenwoordigd in Rotterdam. Daarom kan juist onze industrie een leidende rol gaan spelen in het circulair maken van de economie. Want op termijn moeten de producten allemaal gemaakt worden van circulaire grondstoffen. "Als we kijken naar de ambities en de wetgeving voor 2030", vertelt Simone van Tongeren, "en we vergelijken dit met de hoeveelheid circulaire plastics die er nu uit afval gehaald wordt, zitten we met een 'gat' van 1,1 miljoen ton aan restmateriaal dat kan dienen als grondstoffen. We hebben 2,2 miljoen ton nodig en we hebben maar de helft beschikbaar. Als het lukt om dat gat te dichten, kunnen we, hetzij via mechanische recycling, hetzij via chemische recycling, voldoen aan deze wetgeving én onze eigen ambities."

Betere benutting bedrijfsafval
Een stap in de goede richting is om te proberen minder producten te gebruiken. Dat zal echter naar verwachting niet voldoende zijn. Zo veel mogelijk afgedankte kunststoffen opnieuw inzetten als grondstof is noodzakelijk. "Nederland is goed in recyclen en in chemie, en dat willen we graag zo houden. Maar dan moeten er dus wél voldoende circulaire grondstoffen zijn. Voor mij was een eyeopener uit het KPMG-rapport dat er nog heel wat te winnen valt door betere sortering van plastic bedrijfsafval. Dat wordt, in tegenstelling tot het particuliere plastic afval, nog niet optimaal gescheiden, maar gaat nu nog vaak zó de verbrandingsoven in."

Import onderdeel transitie
Daarnaast lijkt, om aan voldoende grondstoffen te komen, import onvermijdelijk. "De import van gebruikt plastic is een gevoelig punt, maar ik denk dat het belangrijk is om die markt naar ons toe te trekken", vindt Simone. "Het maken van 'virgin' plastic is iets wat in het Rotterdamse industriecluster al volop gebeurt. Daarnaast kunnen raffinaderijen voorzien in pyrolyse-olie, waarmee je bepaalde soorten plastic chemisch kunt gaan recyclen. De afzet daarvan zal deels in eigen land en deels in het achterland plaatsvinden." Naast het argument dat Rotterdam goed is in het maken van plastics noemt Simone nog een argument: "We moeten ons realiseren dat circulaire plastics onderdeel uitmaken van de grondstoffentransitie én dat dit ook betekent dat we niet alleen de producten die we maken tot ver over onze grenzen exporteren, maar deze na gebruik ook weer moeten importeren om de cirkel te sluiten."

Divers publiek
Het webinar trok een heel divers publiek. Er waren deelnemers vanuit de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, DCMR, de gemeente Rotterdam, maar ook heel veel bedrijven die interesse hebben om in circulaire plastics te investeren, inclusief de raffinaderijen. "Daarvoor maakt Monique de Moel van Havenbedrijf Rotterdam zich heel sterk", vertelt Simone. "Zij zorgt ervoor dat bedrijven die interesse hebben en de technologieën die we nodig hebben zich ook daadwerkelijk in het Rotterdamse havengebied kunnen vestigen."

Nieuwe economie
"Er is nu momentum en we moeten echt met elkaar doorpakken", zo vat Simone de sfeer van het webinar samen. "We moeten keihard samen doorwerken om de vaart erin te brengen. Zo geven we met Deltalinqs als verbinder weer een nieuwe impuls aan onze slogan: In Rotterdam bouwen we de nieuwe economie!"