Ook varende dienstverleners gaan voor circulaire kansen

Ook varende dienstverleners gaan voor circulaire kansen

Aan boord van de Ab Initio, het opleidingsschip van STC, vond eind februari een door Deltalinqs georganiseerde bijeenkomst voor de varende dienstverleners plaats. "Circulariteit en duurzaamheid nemen de laatste jaren ook bij deze Deltalinqs-leden een belangrijke rol in", stelt Simone van Tongeren, projectleider klimaat bij Deltalinqs.

Zo is er toenemende aandacht voor duurzaamheid en hergebruik van materialen. En er wordt steeds meer elektrisch of op waterstof gevaren.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende presentaties gehouden. De presentatie door onderzoeksinstituut Marin ging over hydrofoils, ofwel draagvleugels, die ervoor kunnen zorgen dat voor kleinere schepen het brandstofverbruik met tot wel tachtig procent omlaag kan. Dat is voor varende dienstverleners, zoals het Loodswezen, de Watertaxi en Havenbedrijf Rotterdam, een heel actuele en relevante ontwikkeling. Het Havenbedrijf oriënteert zich op de aanschaf van dit type schepen. In 2030 willen zij emissieloos varen.

Hergebruik afgedankt binnenvaartschip
Tijdens de bijeenkomst werd eveneens een presentatie gegeven door Maritime Sisters, een organisatie die zich profileert als 'kickstarters van innovatie en samenwerking in maritiem'. Zij hebben zich in het afgelopen jaar, in samenwerking met BlueCity, grondig verdiept in de kansen en mogelijkheden van circulariteit voor de maritieme sector. En ze zijn nu in samenwerking met de sector bezig om de gesignaleerde kansen om te zetten in concrete businesscases. "Circulariteit zit in de basis van de sector en begint veelal met het verlengen van de levensduur van schepen", vertelt Simone. "Een oplossing hierbij komt bijvoorbeeld van Kotug. Zij hebben een modulaire elektrische duwboot ontwikkeld die energie kan ontvangen vanuit een reeks van energiedragers zoals (bio)diesel, batterijen of waterstof. Dat zorgt voor een betaalbaar alternatief voor de energietransitie. Bovendien maken ze hierbij niet alleen gebruik van traditionele duwbakken, maar ook van omgebouwde bestaande binnenvaartschepen. Daardoor wordt de levensduur van bestaand materieel verlengd, terwijl tegelijkertijd de efficiëntie verbetert door de combinatie van duwboot en bak. Dit is slechts een van de businesscases, die momenteel verder worden uitgewerkt.

Casco met nieuwe technologie
Tijdens de bijeenkomsten voor varende dienstverleners, die nu zo’n twee jaar worden georganiseerd, zie je dat deze sector steeds snellere stappen zet richting een klimaatneutrale en circulaire toekomst. "Ik merk dat de leden steeds meer te vertellen hebben en steeds enthousiaster worden over nieuwe concepten", zegt Simone. "Ook de KRVE (ook bekend als de 'roeiers') kwam met een inspirerend voorbeeld, waarbij ze gebruikte schepen niet afdanken, maar leeghalen tot casco en vervolgens weer opbouwen met de modernste technologie. Bijvoorbeeld met een nieuw gashendel managementsysteem, waardoor zij zuiniger kunnen varen."