Studenten milieukunde maken 'deep dive' in de haven

Studenten milieukunde maken 'deep dive' in de haven

Op 19 januari brachten derdejaars studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden een bezoekje aan de Rotterdamse haven. Daar leerden zij hoe de bedrijven in de haven werken aan de economische transitie en welke uitdagingen gepaard gaan met verduurzamingsprojecten.

Te gast bij Huntsman werd er gestart met een veiligheidsmoment. Een onderwerp dat als een rode draad terug kwam in de verhalen. Het belang dat bedrijven hechten aan een veilige werkplek en werkomgeving kwam daarmee goed tot uitdrukking. Huntsman maakte duidelijk hoe hoog de kosten zijn die gepaard gaan met verduurzaming, wat de verschillende perspectieven zijn op een eerlijke verdeling van deze kosten en hoe betere regelgeving kan helpen om bepaalde kosten te verlagen. Ook kregen de studenten een mini-college netcongestie.

Circulaire plastics
Een medewerker van het plastic-recyclingbedrijf Pryme nam de studenten mee in zijn verhaal over circulaire plastics, de omvang van het plasticsvraagstuk en het belang van chemische recycling. Ook legde hij uit waarom Pryme zich juist in de Rotterdamse haven wil vestigen. De cijfers over de lengte en de diepgang van de haven zijn indrukwekkend en nauwelijks voor te stellen voor de studenten. Air Products legde uit waarom zij een 4 GigaWatt groene waterstoffabriek bouwen in Saudi-Arabië en dit gaan importeren in de vorm van ammoniak. Uit hun verhaal over ruimtebeslag, productiekosten en transportvraagstukken werd duidelijk dat Nederland voor haar energievoorziening deels afhankelijk zal blijven van het buitenland.

Na veel grote cijfers over investeringen, financiering, omvang van de haven en productievolumes was het tijd om terug te gaan naar dagelijkse proporties. Huntsman toonde een kleine uitstalling van dagelijkse spullen waar hun innovatieve polyurethaan in verwerkt is, van schoeisel tot schuim voor banken en matrassen. Op de terugreis in de bus hebben we nog even benadrukt hoe leuk het is om te werken in de Rotterdamse haven. Dus wie weet zien we enkele studenten over een paar jaar hun carrière hier starten.