Circulaire plastics centraal tijdens drie bijeenkomsten

Circulaire plastics centraal tijdens drie bijeenkomsten

De grondstoffentransitie is een van de grote uitdagingen voor een duurzame haven. Deze transitie houdt in dat de Rotterdamse haven, met het grootste koolstofcluster ter wereld, in 2050 fossiele grondstoffen volledig moet hebben vervangen door alternatieve en duurzame grondstoffen. Een van de bronnen uit de grondstofmix van de toekomst is gerecycled plastic. Deze circulaire plastics zullen het grootste aandeel hebben in de duurzame mix.

Juist vanwege de huidige sterke afhankelijkheid van koolstof is het Rotterdamse industriecluster gebaat bij het opschalen van de beschikbaarheid van circulaire plastics. Het Deltalinqs Climate Program focust zich om die reden op het versnellen naar een circulaire kunststoffenindustrie. Onze rol is onder andere het bij elkaar brengen van het netwerk, inclusief stakeholders buiten het gebied die essentieel zijn voor het opzetten van de keten en markt. Ook zorgen we voor het opzetten van samenwerkingen en het delen van kennis. Dit hebben wij onder andere gedaan door het organiseren van bijeenkomsten binnen het thema ‘Circulaire Plastics’ in de afgelopen maanden. In november en december hielden we drie bijeenkomsten rondom dit thema.

Webinar Subsidiemogelijkheden en wet- en regelgeving Circulaire plastics
Op 22 november organiseerde het Deltalinqs Climate Program een webinar over circulaire plastics. Het doel van het webinar was om onze leden en stakeholders te informeren over de subsidies en wet- en regelgeving rondom circulaire plastics. Omdat een groot deel van de Deltalinqs-leden actief is in het circulaire kunststoffen-veld, was het nuttig en interessant om hen te voorzien van een overzicht. Het webinar begon met een presentatie door Freek Smedema en Wim Boeken (RVO) met daarin een overzicht van de subsidies die zijn opengesteld voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, maar ook generieke duurzaamheidssubsidieregelingen die beschikbaar zijn voor circulaire projecten. Vervolgens ging Mark Demuynck van Circular Plastics NL dieper in op hun subsidieopenstelling, waarbinnen organisaties alleen via een consortium een subsidie kunnen aanvragen. Vervolgens was er aandacht voor de uitdagingen in wet- en regelgeving, gepresenteerd door Xandra Weinbeck van Invest-NL. Zij nam de deelnemers mee in de ontwikkelingen rondom “einde-afvalstatus” en de RED III-richtlijn. Op deze manier werden de deelnemers in korte tijd bijgepraat rondom circulaire plastics. U kunt een samenvatting, de link naar het webinar en de presentatie hier vinden.

Masterclass Circulaire Plastics Europe
Drea Berghorst van Plastics Europe gaf tijdens deze masterclass op 6 december een toelichting op de routekaart voor de plastictransitie in Europa. De routekaart, die is gelanceerd in oktober, focust zich op drie strategische pijlers om zo de enorme systeemtransitie te versnellen: circulaire plastics, net-zero plastics en duurzaam gebruik van plastics. In de presentatie staan de onderdelen van de routekaart die relevant zijn voor de Rotterdamse haven en de acties die bedrijven en beleidsmakers moeten ondernemen. Na de presentatie kregen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen en werden er reacties gegeven op de routekaart door de aanwezige stakeholders vanuit de keten. Dit leidde tot een interessante discussie, waarbij ervaringen en perspectieven met elkaar werden gedeeld. Een van de belangrijkste punten die naar voren kwam is dat er niet alleen behoefte is aan samenwerkingen, maar ook aan het creëren van een gedeelde boodschap. De grondstoffentransitie is een enorme opgave en om een nieuw systeem naar circulaire kunststoffen mogelijk te maken, moeten we de krachten bundelen om obstakels uit de weg te nemen. De kansen en behoeften die tijdens deze bijeenkomst benoemd werden, zullen door het DCP-team worden opgevolgd in 2024, om ervoor te zorgen dat we als Rotterdams netwerk versnelling geven aan circulaire plastics.

Werkbezoek Pryme
Op dinsdag 12 december brachten een aantal Deltalinqs-leden en stakeholders een werkbezoek aan Pryme Cleantech, om meer te leren over hun pyrolyse-proces en de demonstratie-plant die begin 2024 wordt geopend. Het werkbezoek startte met een presentatie van Pascal Spiekerman die de aanwezigen meer vertelde over Pryme, haar proces en de locatie in de Rotterdamse haven. Daarna nam hij ons mee in de toekomst van recycled plastics en de rol van chemische recycling door bedrijven zoals Pryme binnen de transitie naar circulaire kunststoffen. Hierbij ging hij in op de voordelen en nadelen van pyrolysetechnieken en op welke manier deze kunnen bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Dit leidde tot scherpe vragen van de aanwezigen. De groep deelnemers bestond uit geïnteresseerden uit grote delen van de circulaire kunststoffenketen, waaronder de chemie, afvalsector, raffinaderijen, recyclers en tank terminals, evenals beleidsmakers en adviseurs. Vervolgens werd de groep gesplitst voor een rondleiding door de demoplant. Een bijzondere ervaring, omdat de deelnemers de fabriek echt in mochten om de procesunits van dichtbij te bekijken. Vervolgens was er ruimte voor vragen en ontstond er een discussie over de rol van pyrolyse en andere obstakels binnen circulaire plastics. Wet- en regelgeving, maar ook de behoefte aan ketensamenwerking en de rol van de consument kwamen aan bod. Gezien het succes van het werkbezoek, kijkt het DCP-team naar de mogelijkheden om volgend jaar een volgend werkbezoek te doen bij een ander bedrijf binnen de circulaire kunststoffenketen. 

Volgende bijeenkomsten
Vanwege de succesvolle bijeenkomsten in de afgelopen maanden zet het DCP-team in 2024 de focus op circulaire plastics binnen het DCP-programma voort. Wij maken u graag alvast attent op de volgende bijeenkomsten: