Landelijke uitrol Data Safe House gaat de energietransitie helpen te versnellen

Landelijke uitrol Data Safe House gaat de energietransitie helpen te versnellen

De baanbrekende aanpak van het Data Safe House Rotterdam heeft kansen gecreëerd voor de energietransitie en dat is niet onopgemerkt gebleven. De stuurgroep Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) heeft besloten tot een landelijke uitrol, die ondersteund wordt door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dankzij deze subsidie wordt het DSH de komende 2,5 jaar gefinancierd. 

In de strijd tegen klimaatverandering is de energietransitie van de industrie van groot belang. De beschikbaarheid van nieuwe, fossielvrije energie speelt hierbij een sleutelrol. Echter vormt de aanleg van de benodigde infrastructuur een uitdaging, want het vereist aanzienlijke inspanningen en publieke investeringen van netbeheerders. In dit kader wil het Data Safe House (DSH) een cruciale rol gaan spelen in het versnellen van de energietransitie.

De baanbrekende aanpak van het DSH heeft als doel om een landelijke database te creëren die alle transitieplannen van de industrie bundelt en inzicht geeft in de energiebehoefte van de toekomst. Met als resultaat dat netbeheerders nu eerder aan de slag kunnen met een nieuwe infrastructuur op basis van solide gegevens. Dit zal de energietransitie significant versnellen. 

Vertrouwelijkheid heeft bij het DSH topprioriteit. Het DSH werkt nauw samen met zes industrieclusters, die verantwoordelijk zijn voor de interactie met individuele industriële bedrijven. Elk cluster heeft een DSH-manager, die fungeert als de vertegenwoordiger van het DSH. Deze manager is de verbindende schakel tussen de industrie en netbeheerders. De toegang tot de data wordt strikt gereguleerd en geverifieerd door de DSH-managers en is enkel toegankelijk voor bevoegde partijen. Het DSH zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens tussen de industrie en netbeheerders te allen tijde worden gewaarborgd.

Volgend jaar moet de nieuwe Cluster Energie Strategie (CES 3.0) worden opgeleverd. Er wordt met man en macht gewerkt om daar het DSH al voor in te zetten. Het DSH is vastbesloten om bij te dragen aan de verwezenlijking van onze klimaatdoelen en het creëren van een duurzamere toekomst. 

Op 23 november gaat het landelijke DSH live.