Aanpassing uitrolplan waterstofnetwerk roept vragen op

Aanpassing uitrolplan waterstofnetwerk roept vragen op

Het uitrolplan van de hoofdinfrastructuur voor waterstof wordt aangepast. Deltalinqs ziet hierin een aantal zorgwekkende onduidelijkheden. Deltalinqs heeft daarom gereageerd op de conceptaanpassing. Deltalinqs maakt zich vooral zorgen om de planning en capaciteit van de waterstofbuis tussen Rotterdam en Duitsland.

Hynetwork Services, een dochter van Gasunie, zorgt in Nederland voor de realisatie van de hoofdinfrastructuur voor waterstof. Hiervoor bestaat een uitrolplan uit 2022. Hynetwork Services wil dit uitrolplan op enkele punten aanpassen. Het landelijke waterstofnetwerk is van groot belang voor de logistieke en industriële bedrijven in de Rotterdamse haven, waaronder ook bedrijven die de elektrolysers, importterminals en ammoniakkrakers in bedrijf hebben. Zij hebben tijdige, goede energie-infrastructuur nodig, waaronder het waterstofnetwerk en de Delta Rhine Corridor (DRC). Die infrastructuur is nodig om de energie- en grondstoffentransitie wáár te kunnen maken en het duurzame voortbestaan van de bedrijven veilig te kunnen stellen. Dit onder het motto 'liever groen hier dan grijs elders'. Zonder de zekerheid van beschikbare infrastructuur kunnen bedrijven geen strategische plannen opstellen en uitvoeren en nemen zij geen investeringsbeslissingen.

Bezorgd
Deltalinqs is bezorgd over de aanpassing op de plannen van Hynetwork Services. In haar reactie benoemt Deltalinqs het belang van het tracé van de Delta Rhine Corridor (DRC). In de Cluster Energie Strategie is de DRC als een van de belangrijke projecten opgevoerd met als beoogd realisatiejaar 2026. De DRC vormt een directe buisleidingenverbinding van de Maasvlakte tot in het Ruhrgebied, via Moerdijk en Eindhoven en met een aftakking naar Chemelot. Die verbinding moet bovendien voldoende capaciteit hebben en toekomstbestendig zijn. Ook is het van groot belang dat de uitwerking en realisatie van dit tracé zo snel mogelijk plaatsvindt, dus volgens de oorspronkelijke planning. Op deze punten lijkt het concept van het aangepaste uitrolplan tekort te schieten. Deltalinqs heeft daarom aan Hynetworks om opheldering gevraagd. En de toezegging gevraagd dat er een toekomstbestendige waterstofinfrastructuur komt, zodat dit nooit een knelpunt zal vormen in de transitie naar de nieuwe economie.