SDE++ subsidieregeling 5 september open

SDE++ subsidieregeling 5 september open

Gaat u als ondernemer grootschalig hernieuwbare energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen? Of gaat u een techniek gebruiken die de CO2-uitstoot vermindert? Dan kunt u subsidie aanvragen met de regeling SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Deze gaat op 5 september 2023 open.

De subsidieaanvraag behoeft de nodige voorbereiding, dus op tijd hiermee starten is zinvol. Via deze link kunt u lezen welke stappen ondernomen moeten worden om een aanvraag in te dienen.

Heeft u een vraag over zonne-energie? Dan kunt u ook de hulp van de zonadviseurs van de gemeente Rotterdam inroepen. U leest hier meer hierover.