Onderzoek naar kerosine uit algenolie in Rotterdam

Onderzoek naar kerosine uit algenolie in Rotterdam

Productie van kerosine uit algenolie is een duurzaam alternatief voor de luchtvaart. En Rotterdam heeft als internationale kerosinehub een grote potentie om een rol van betekenis in de op- en overslag en productie hiervan te spelen. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Marianne Blommers, in opdracht van het Deltalinqs Climate Program.

Marianne Blommers studeerde Ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en management aan de Haagse Hogeschool. Tijdens haar afstudeerperiode koos zij voor een onderzoek binnen het  Deltalinqs Climate Program. Dat ging over de ruimtelijke inpassing van duurzame kerosine uit algenolie in het havengebied van Rotterdam.

Duurzamer alternatief
"Voor de energie- en grondstoffentransitie zijn er veel alternatieven", vertelt Marianne. "Elektrificatie en de inzet van groene waterstof zijn mogelijke alternatieven. Ook in de mobiliteitssector spelen deze alternatieven al een belangrijke rol ter vervanging van brandstoffen uit aardolie. Voor kerosine zijn er echter nog niet veel mogelijkheden. Er is een procedé waarmee producenten al Sustainable Aviation Fuel (SAF) maken uit afgewerkt frituurvet en andere biobased grondstoffen. Echter, een heel duurzaam alternatief is de productie van kerosine uit algenolie."

Kweek in warme gebieden
Voor de productie van algenolie heb je niet veel nodig: algen, voedingssupplementen, CO2 en zonlicht. Uit de algenmassa kun je vervolgens lipiden winnen, die je na een betrekkelijk simpel raffinageproces direct kunt inzetten als biodiesel óf kerosine. "Er zitten nog nadelen aan de vereisten die de teelt van algen stelt, zoals het benodigde zonlicht en de ruimte", weet Marianne. "Vooralsnog is het daarmee een relatief dure manier van produceren. Daardoor is het geloof in de potentie van deze grondstof over het algemeen nog laag, en dat is de reden dat de inzet van algen nog niet op grote schaal van de grond komt. Er wordt nu al wel een locatie in Zuid-Europa ontwikkeld voor productie van biobrandstoffen uit algen. Warme landen waar veel zon is, zijn ideale productielocaties."

Opslag
Het onderzoek van Marianne richtte zich vooral op de ruimtelijke inpassing van duurzame kerosine uit algenolie in het havengebied van Rotterdam. "Daarom ben ik begonnen met in kaart te brengen welke opslagfaciliteiten er zijn in het gebied; TankTerminals.com heeft mij hierbij van veel waardevolle informatie voorzien", vertelt Marianne. ‘Ik kwam uit op een opslagcapaciteit voor ruwe olie van bijna 18 miljoen m3. Interessant hieraan is dat kerosine uit algenolie weinig specifieke opslageisen stelt, hoewel bederf door bijvoorbeeld schimmels en gisten van de algen een aandachtspunt is tijdens het verwerkingsproces naar lipiden. Daarom zou de op- en overslag van algenolie en duurzame kerosine uit algenolie in Rotterdam heel efficiënt kunnen zijn. Er is immers al enorm veel bestaande infrastructuur die je niet hoeft aan te passen. Bijvoorbeeld de pijpleidingen naar Schiphol en naar luchthavens in verschillende Europese landen."

Bijmengverplichting
Grote pluspunten van kerosine uit algenolie zijn: CO2-vrije brandstof, vermoedelijk minder ruimtebeslag dan gepaard gaat met fossiele kerosine (omdat deze uit ruwe olie komt en het slechts ongeveer 10% betreft – de 90% andere producten uit de ruwe olie, zoals bijvoorbeeld benzine en diesel, zijn onderhevig aan vraagvermindering maar behoeven ook opslag), een-op-eenvervanging voor kerosine uit aardolie (er zijn dus geen aanpassingen nodig in de vliegtuigmotoren) en in theorie een onuitputtelijke grondstof, in tegenstelling tot ruwe olie en vooral afgewerkte frituurvetten. Bovendien moét de vliegtuigsector zich beraden op meer alternatieven, aangezien er vanuit de EU een toenemende bijmengverplichting komt voor kerosine. Dat gaat van twee procent in 2025 tot zeventig procent biobrandstoffen vanaf 2050. "Ik zou het fantastisch vinden als er nog meer onderzoek gedaan zou worden naar kerosine uit algenolie én de op- en overslag daarvan in het Rotterdamse havengebied", besluit Marianne. "Het zal veel tijd vergen, maar als men de hoge productiekosten omlaag weet te brengen, ben ik ervan overtuigd dat er een mooie toekomst is voor kerosine uit algenolie!"