Even voorstellen: nieuw lid SluisWest Advocaten

Even voorstellen: nieuw lid SluisWest Advocaten

Per 1 juni heeft SluisWest Advocaten zich als buitengewoon lid bij Deltalinqs aangesloten. Zij hoopt op een waardevolle ontmoeting in Deltalinqs-verband, zodat haar verbinding met de haven nog sterker kan worden en de leden waar gewenst een beroep kunnen doen op haar specifieke expertise in bestuurs-en omgevingsrecht. Advocaten Cornelis van der Sluis en Mark West vertellen iets meer over hun praktijk.

Zowel Cornelis als Mark geven al jarenlang juridisch advies aan bedrijven. "Per 1 januari zijn we samen SluisWest Advocaten begonnen", vertelt Cornelis. "Wij behandelen allerlei zaken voor bedrijven waarbij de overheid in beeld komt, bijvoorbeeld als vergunningverlener, handhaver, opsteller van bestemmingsplannen of subsidiegever." Mark voegt toe: "Ook geven we vanuit onze expertise een richtinggevend advies bij de aan- en verkoop van bedrijven en bedrijfsonderdelen." 

Expertise inzetten
"In onze vorige praktijken hebben we veel expertise opgedaan bij ondernemingen in het Rotterdamse havengebied", zo licht Cornelis toe. "Bijvoorbeeld bij verschillende opslagterminals en logistieke bedrijven. Daardoor weten we goed wat er speelt en kennen we de vraagstukken die specifiek in dit gebied een rol spelen. Daarbij kun je ook denken aan de aankomende Omgevingswet, die flinke gevolgen zal hebben voor bedrijven in de regio. Die kennis en kunde gaan we de komende tijd samen verder inzetten, ook onder de leden van Deltalinqs."

Lid worden logische stap
"We willen het kantoor verder laten groeien en daarom zochten we aansluiting bij een netwerkorganisatie die goed bij ons past én die leden heeft die onze ondersteuning kunnen gebruiken", vertelt Cornelis. "We merken dat wij goed gedijen in de Rotterdamse havensector en daarom was lid worden van Deltalinqs voor ons een logische stap."

Elkaar ontmoeten
De advocaten en juridisch medewerkers van SluisWest Advocaten zijn goed op de hoogte van bestuurs- en het omgevingsrecht en daarmee kunnen partijen in de haven hun voordeel doen, vinden de oprichters van SluisWest Advocaten. "We werken landelijk, maar voelen ons echt wel een Rotterdams kantoor", stelt Cornelis. "Voor ons is het van belang om nog meer gevoel te krijgen bij wat er allemaal speelt bij bedrijven in de haven en dat gaat het beste door elkaar regelmatig te ontmoeten tijdens bijeenkomsten die Deltalinqs organiseert."

Tip
"Duurzaamheid en energietransitie zijn ook voor ons bijzonder belangrijke aandachtspunten waarbij wij onze bestuursrechtelijke kennis inzetten", zegt Mark. "Ook in handhavingstrajecten laten we onze meerwaarde zien. Daarbij houden we oog voor de juiste verhoudingen en het imago dat je als bedrijf nastreeft of zou moeten willen nastreven. Daarom zullen wij altijd zoeken naar een passend advies met begrip voor de juiste juridische aanpak bij zaken, ook als de waan van de dag voor het betrokken bedrijf wellicht maakt dat binnen de organisatie een sterke behoefte bestaat om vanuit de emotie te reageren. Wij behouden een bepaalde afstand tot een zaak, en kijken ook voorbij het conflict. De tip die wij daarom aan Deltalinqs-leden willen geven is dat je als bedrijf kritisch moet zijn en blijven over de argumenten die je meent te moeten aanvoeren om je gelijk te halen bij de overheid. Wij ervaren dat doorgaans minder roepen meer oplevert, want die focus benadrukt de echte pijnpunten en draagt bij aan de door het bedrijf beoogde oplossing." Mark sluit af met: "Kwaliteit boven kwantiteit."