Ruim 20 projecten weer op de rails dankzij Versnellingshuis Energietransitie

Ruim 20 projecten weer op de rails dankzij Versnellingshuis Energietransitie

Vastgelopen in regelgeving, subsidies, vergunningstrajecten of vraagstukken rond infrastructuur? Het Versnellingshuis Energietransitie hielp al zo’n twintig verduurzamingsprojecten succesvol op weg. Fred Akerboom (Deltalinqs) en Huibert van Rossum (Havenbedrijf Rotterdam) roepen bedrijven met soortgelijke problemen op er óók niet mee te blijven zitten. "Maak gebruik van het Versnellingshuis, daar zijn we voor."

"Innovatieve bedrijven die vastlopen in procedures kunnen met grote en kleine vragen bij het Versnellingshuis Energietransitie terecht", vertelt Huibert van Rossum, adviseur programma energietransitie bij het Havenbedrijf Rotterdam. "Soms gaat het om hele praktische vragen: Hoe kom ik aan een huisnummer voor een elektrolyser? De andere keer om een groot vraagstuk rondom een vergunning.

Fred Akerboom, projectleider binnen het Deltalinqs Climate Program, geeft een voorbeeld: "Een circulair bedrijf op het gebied van duurzame plastic recycling liep vast in procedures nadat het ontdekte dat de grond was vervuild waarop de nieuwe fabriek gebouwd zou worden. Zonder vergunning konden de palen niet in de grond en kon Stedin niet aan de slag met het aanleggen van leidingen. Binnen het Versnellingshuis Energietransitie zijn alle belangrijke stakeholders in de haven vertegenwoordigd en is er commitment om bedrijven die vastlopen snel verder te helpen binnen de kaders van wet- en regelgeving. In dit geval pakten het Havenbedrijf, Stedin en DCMR de case binnen hun interne organisatie op en zetten het bedrijf op het juiste spoor."

Masterclasses vergunningsaanvragen
Huibert geeft nog een voorbeeld: "Wat we ook geregeld meemaken is dat een bedrijf vastloopt, omdat een aanvraag niet goed is ingevuld. Omdat de lijntjes kort zijn tussen de stakeholders en hun interne organisaties is het dan al snel: bel even die of die." Zo is een ogenschijnlijk groot probleem, snel opgelost. Fred: "Sommige vragen komen vaker terug. Daarom zijn we bijvoorbeeld ook begonnen met masterclasses over het aanvragen van vergunningen. Zo helpen we bedrijven op weg voordat ze vergunningsproblemen tegenkomen."

Innovatief mkb
Een nieuwe doelgroep voor het Versnellingshuis zijn innovatieve mkb-bedrijven die zich mogelijk willen vestigen in het Rotterdamse havengebied. Fred: "Dit doen we samen met RVO en het InnovationQuarter, dat deze bedrijven al helpt bij hun financiering."

Bomen door het bos
Fred en Huibert roepen bedrijven op gebruik te maken van het Versnellingshuis Energietransitie. Juist bij pioniersprojecten, waarbij veel aspecten nieuw zijn, zien initiatiefnemers soms even door de bomen het bos niet meer. "Maak gebruik van ons. Wij zijn de hulplijn om je problemen te agenderen en de energietransitie te versnellen."

Unieke samenwerking
Het Versnellingshuis Energietransitie HIC is een uniek samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, de bedrijven in het HIC (vertegenwoordigd via Deltalinqs), de gemeente Rotterdam, InnovationQuarter, DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie Zuid-Holland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie
Meer weten over het Versnellingshuis? Bekijk de animatie of stuur een e-mail naar: info@versnellingshuis.nl.