60 miljoen subsidie beschikbaar voor transitie Rijnmond

60 miljoen subsidie beschikbaar voor transitie Rijnmond

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving is nodig, maar doet in de ene regio meer 'pijn' dan in de andere. Juist daarom heeft de EU het 'Just Transition Fund' in het leven geroepen. Dit fonds is bedoeld om regio’s te helpen die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen.

Het Rotterdamse havengebied (Groot-Rijnmond) is bij uitstek zo’n regio. Sinds 1 januari is hier het Just Transition Fund Rijnmond geopend.

Drie sporen
Het fonds richt zich op kleine en middelgrote bedrijven en is onderverdeeld in drie sporen. In het eerste spoor kunnen organisaties subsidies aanvragen voor het vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens.

In het tweede spoor gaat het om het versnellen van de transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie van bestaande industriële ketens. Organisaties kunnen binnen deze eerste twee sporen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor haalbaarheidsstudies of experimentele projecten, die zijn gericht op de opschaling van nieuwe technologieën.

Het derde spoor richt zich op de arbeidsmarktgevolgen van de energietransitie. Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zich richten op:

  • de veranderende vraag naar arbeid als gevolg van de energietransitie;
  • veranderend werkgeverschap: sociale innovatie als strategie;
  • scholing (onder andere modulaire opleidingen voor om- en bijscholing);
  • veranderende skills en aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt;
  • voorzieningen en dienstverlening (ten behoeve van voorgaande activiteiten).

Meer informatie of direct subsidie aanvragen? Dat kan op de website van JTF Rijnmond.