Stap dichterbij waterstofhub dankzij Battolyser®-fabriek

Stap dichterbij waterstofhub dankzij Battolyser®-fabriek

De nieuwe Battolyser-fabriek die in het Merwede-Vierhavens-gebied (M4H) gebouwd wordt, brengt de positie van Rotterdam als waterstofhub weer een stapje dichterbij. "De Battolysers die straks uit de fabriek rollen zorgen én voor de opslag van duurzaam opgewekte energie én kunnen groene waterstof produceren", legt Mattijs Slee, CEO Battolyser Systems, uit. "Dat biedt gebruikers de mogelijkheid optimaal te kunnen voorzien in hun energiebehoefte."

"Het batterij-elektrolysersysteem van Battolyser Systems zal in de nabije toekomst een belangrijke schakel vormen in de keten van opwek, opslag en gebruik van duurzame energie voor grote industriële bedrijven." Slee legt uit dat de technologie, die uitgevonden is aan de TU Delft, de mogelijkheid biedt flexibel in te spelen op de eigen energiebehoefte en op de energiemarkt. "Zijn de energieprijzen hoog, dan ontlaad je de systemen en gebruik je de energie die je eerder hebt opgeslagen. Zijn de energieprijzen laag, dan produceer je groene waterstof door de Battolysers te 'overladen' en dus over de 100 procent oplaadcapaciteit heen te gaan. Het gebruik van Battolysers biedt met andere woorden flexibiliteit, de mogelijkheid om zo goedkoop mogelijk stroom in te kopen en een van de meest efficiënte methoden om stroom om te zetten in waterstof. Dankzij de batterijfunctie wordt bovendien het elektriciteitsnet ontlast."

Vanzelfsprekend Rotterdam
De keuze voor Rotterdam als locatie van de eerste Battolyser-fabriek was vanzelfsprekend voor Slee. "We willen vooral dichtbij de eindgebruikers zitten, we richten ons op grote industriële klanten. Bovendien heeft Rotterdam de ambitie om de waterstofhub van Europa te worden en zijn we in Rotterdam goed gepositioneerd voor de Nederlandse en Duitse waterstofmarkt. Duitsland produceert op dit moment de meeste waterstof van Europa en Nederland staat op de tweede positie."

Impuls Nederlandse maakindustrie
Wat daarnaast een motivatie voor de keuze voor Rotterdam en daardoor Nederland is, is dat Slee het belangrijk vindt de maakindustrie in Nederland een impuls te geven. "Als je kijkt naar systemen voor de opwek en opslag van offshore wind, dan komen die uit het buitenland. Een gemiste kans. De ontwikkeling van nieuwe industrieën rond de energietransitie – denk bijvoorbeeld ook aan electrolysers- en fuelcel-bedrijven – kan de Nederlandse industrie verduurzamen en zorgt voor veel werkgelegenheid. De Battolyser-fabriek levert straks 700 directe en 2800 indirecte banen op. De fabriek, die ook dienst zal doen als R&D-center en hoofdkantoor, gaat in de tweede helft van 2024 in productie. Komend jaar moet de financiering rondkomen met private en publieke investeringen."