Hoe ziet het transitiepad van uw bedrijf eruit? Laat het uw netbeheerder weten!

Hoe ziet het transitiepad van uw bedrijf eruit? Laat het uw netbeheerder weten!

'Het aantal nieuwe elektriciteitsaanvragen vanuit de industrie is bizar hoog,' zegt Ruben Rasing, manager customer relations bij hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Samen met Frederiek Doedijns, gebiedsregisseur haven & industrie bij netbeheerder Stedin, nemen we de situatie door.

Rasing: "We passen onze scenario’s regelmatig aan, maar wat er nu aan aanvragen ligt voor extra elektriciteit overstijgt de verwachting die we hadden voor 2030. Daar gaan we nu dus al overheen." Doedijns: "Bedrijven en overheden hebben een tijdje de kat uit de boom gekeken. Doordat een aantal jaar kort achter elkaar klimaatambities en doelen zijn aangescherpt, beleid meer sturend wordt en investeringen zekerder, zagen we de energietransitie al in een stroomversnelling komen. De energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne dwingt bedrijven nog eens extra om in hun energietransitie te investeren. Het heeft het aantal aanvragen flink versneld de afgelopen twee jaar, terwijl nieuwe infrastructuur een veel langere doorlooptijd heeft." Rasing: "Er ligt nu een totaal aan aanvragen van 600MW. Dat is vier keer de energiebehoefte van Delft."

Doedijns: "Dat veel bedrijven kiezen voor elektrificatie van hun processen is best logisch. Het is vaak de enige optie om op korte termijn te verduurzamen. Het implementeren van CCS- en waterstofsystemen kost meer tijd. Je ziet daarbij dat bedrijven hun aansluiting toekomstbestendig aanvragen: dus dikkere kabels met een hogere contractwaarde dan ze nu nodig hebben. Dat is aan de ene kant goed, want het bespaart op de lange termijn tijd en geld, zowel voor het bedrijf als de netbeheerder. Het is alleen lastig in te schatten in welk tempo bedrijven ‘in hun aansluiting groeien’. En die informatie is wel bepalend voor de totale ruimte die beschikbaar is voor alle initiatieven op het net." Rasing: "Daarom is samenwerking een sleutelfactor. Houd je kaarten niet langer tegen de borst. Vertel hoe jouw transitiepad eruit ziet. Daar zijn sommige bedrijven nog wat huiverig voor." Doedijns: "Dat vergt hier en daar nog een cultuurverandering. Bij bedrijven, maar ook bij netbeheerders. Komende jaren moeten we elkaar meer leren vertrouwen en elkaar blijvend betrekken."

Rasing: "Bedrijven moeten beseffen dat ze niet alleen naar hun eigen situatie moeten kijken, maar dat de netcongestie een gezamenlijke opgave is. Hoe meer we van elkaars toekomstige energiebehoefte weten, hoe beter we weten waar en wanneer we de elektriciteitsvoorziening moeten versterken en uitbreiden. Dat heeft ook een heel praktische kant; dan hoeft er minder gegraven te worden. Met de investeringen in infrastructuur zijn miljarden euro’s gemoeid en die moeten we doelmatig en efficiënt besteden."

Doedijns: "De recent opgerichte Stichting Data Safe House Rotterdam helpt daarbij. De veilige datauitwisseling hierbinnen zorgt ervoor dat de netwerkbeheerders steeds de meest actuele informatie hebben over de verduurzamingsplannen van de aangesloten bedrijven. De bedrijven bepalen zelf wie die gegevens mag inzien en blijven altijd zelf eigenaar van de informatie." Rasing: "Verder is er met flexibiliteit nog veel te winnen. Denk aan e-boilers en warmtekrachtkoppelingsystemen (wkk’s). Denk ook aan produceren in daluren. We gaan van een vraaggestuurd naar een aanbodgestuurd energiesysteem. TenneT heeft de gratis Industrial ValueFlex Tool ontwikkeld. Hiermee krijgen industriële grootverbruikers van elektriciteit inzicht in de business case die zij kunnen behalen als ze de elektriciteit flexibeler zouden inzetten."

Doedijns: "De congestie het hoofd bieden is een enorme uitdaging. Zeker als voortschrijdende technologie, elektrificatie van nog meer processen mogelijk maakt. Om nog maar te zwijgen van de energiebehoefte voor de grondstoffentransitie. We zetten als netbeheerder alles op alles om zo snel mogelijk bij te bouwen. Helaas komen bedrijven die een nieuwe – of verzwaring van hun – aansluiting nodig hebben momenteel op een wachtlijst. Ik wil iedereen die elektrificatieplannen heeft daarom oproepen zichzelf op deze wachtlijst te zetten. Dat stelt ons in staat om hier rekening mee te houden in onze plannen, om zo hard mogelijk door te gaan met bouwen en om klanten direct transportcapaciteit te bieden zodra er weer ruimte is."