Succesvolle Rotterdam Energy Port

Succesvolle Rotterdam Energy Port

Tijdens de succesvolle Rotterdam Energy Port 2022 kwamen inspirerende leiders aan het woord, die ondanks obstakels vastberaden doorgaan met de energie- en grondstoffentransitie. De bijeenkomst had als thema 'daadkracht in de energietransitie in de Rotterdamse haven'.

In haar welkomstwoord legde dagvoorzitter Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, uit dat we naast economische wetten nu ook wetten van de natuur hebben die de energietransitie bemoeilijken. Want juist daags voor het Rotterdam Energy Port congres kwam de tussenuitspraak van de Raad van State, die vertraging veroorzaakt van Porthos en andere bouwplannen. Toch houden we de moed erin, zo stelde Alice vast, want de verhalen die tijdens het congres aan bod kwamen waren inspirerend en indrukwekkend. En terecht, zo vond zij, aangezien we in de haven heel veel impact kunnen maken op het klimaat. Het zet nu eenmaal echt zoden aan de dijk om de grote uitstoters schoner te maken.

Miljardeninvesteringen
Na het welkomstwoord kwamen politici Caroline Nagtegaal (lid Europees Parlement) en gedeputeerde Jeannette Baljeu aan het woord. Zij gingen in op de huidige situatie met de stikstofcrisis, de energiecrisis, de oorlog, het klimaatbeleid, Repower EU en de impact daarvan op de sectoren in de haven en industrie van Rotterdam.

As Tempelman van Eneco vertelde over bijzondere projecten die de organisatie uitvoert om al in 2035 klimaatneutraal te werken. Ook Shell gaat die kant op. Met miljardeninvesteringen toonde CEO Marjan van Loon in haar bijdrage aan. En David Peters van Stedin belichtte de rol van de netbeheerder in de transitie. Een van de conclusies van het verhaal van deze drie bedrijven was dat je, om vooruit te komen, al moet investeren in projecten waarvan je de uitkomst nog niet weet. Dat vergt een andere manier van kijken naar je businessmodel. Je moet doorpakken met investeren, ook al weet je de uitkomst nog niet precies.

Maxine Tillij, directeur strategie energiesysteem bij EZK, gaf aan dat Nederland momenteel niet helemaal op koers ligt met de klimaatdoelen, maar dat de overheid volop bezig is met het ontwikkelen van een Rijksbrede visie voor het energiesysteem van de toekomst, inclusief grondstoffen. Ook benadrukte zij het belang van kennis en ervaringen delen.

Waterstof
Nico van Dooren van Havenbedrijf Rotterdam gaf inzicht in de voortgang van de klimaatdoelen in de vier domeinen waarin zij werken: efficiency & infrastructuur, een nieuw energiesysteem, een nieuw grondstoffensysteem en duurzaam transport.

Daan van der Have, CEO van Watertaxi Rotterdam, legde uit hoe de nieuwe elektrische waterstofwatertaxi werkt. Een uniek transportmiddel op de Rotterdamse wateren, dat zelfs door de deelnemers kon worden uitgeprobeerd in de pauze van het congres.

Femke Brenninkmeijer, voorzitter van NPRC, vertelde hoe de binnenvaartsector bezig is met verduurzaming van het transport. Zij vertelde over de bouw van een volledig elektrisch vrachtschip, dat als primeur voor Nederland zal worden aangedreven door groene waterstof. NPRC ging hiervoor een samenwerking aan met een aantal partners uit de chloorketen, zoals Nobian en Lenten Scheepvaart. De ervaringen die worden opgedaan tijdens de ontwikkelingsfase, de bouw en het in de vaart brengen van dit schip, dragen bij aan het bepalen van de haalbaarheid en de regelgeving die opgetuigd moet worden en het inzicht in de businesscase voor vergelijkbare projecten in de toekomst.

CEO Mattijs Slee presenteerde 'zijn' Battolyser: een geïntegreerde batterij en elektrolyser die elektriciteit kan opslaan en waterstof kan produceren uit hernieuwbare energie. Het plan is om hiervoor zeer binnenkort een fabriek te gaan bouwen in Rotterdam.

Optimistisch
"Sommige mensen arriveerden hier vandaag in mineur vanwege de Porthos-uitspraak, maar nu we dit allemaal gehoord hebben kunnen we optimistisch en vol vertrouwen verdergaan in de energie- en grondstoffentransitie," zo vatte Alice Krekt het ontstaan van een positieve vibe samen. Een impressie van de dag is te zien op YouTube.