Bio-LNG groeit geweldig maar heeft last van gasprijs

Bio-LNG groeit geweldig maar heeft last van gasprijs

Zowel de productie als de afname van Bio-LNG groeide enorm in het afgelopen jaar, zo bleek op de onlangs gehouden bijeenkomst van het Bio-LNG Platform. Maar de gestegen gasprijs brengt transportbedrijven die zijn overgestapt van diesel naar Bio-LNG in de problemen. Reden voor een brandbrief aan de minister van EZK, Micky Adriaansens.

Op de bijeenkomst van het Bio-LNG Platform eind september was dus goed nieuws te delen, maar ook enige zorg. Marieke Knook werkt als business development manager bij Shell binnen de sector decarbonisatie. Daarnaast is zij lid van het dagelijks bestuur van het Bio-LNG Platform, waarvan William Moorlag voorzitter is. Marieke vertelt: "Tijdens de bijeenkomst hebben we als bestuur de participanten binnen het Bio-LNG Platform een update gegeven van onze werkzaamheden en met hen overlegd over de huidige ontwikkelingen binnen de Bio-LNG sector. Het meest opvallend daarin is de hoge gasprijs. Die veroorzaakt problemen op allerlei gebieden. Zo ook bij de inzet van Bio-LNG in het wegvervoer. Omdat de Bio-LNG prijs is gekoppeld aan de gasprijs stijgt deze dus onherroepelijk mee."

Langetermijnplan
William: "Het schrijnende van de situatie is dat nu juist de ondernemers die hun nek hebben uitgestoken door hun vloot te verduurzamen met vrachtwagens op biogas, worden geraakt. Want zij kunnen niet concurreren met vrachtwagens die rijden op diesel, hoewel ook de dieselprijs erg hoog is. Er moet dus een plan komen om deze acute nood tegen te gaan en een langetermijnplan met een realistisch pad naar 2030. In dat jaar moet er namelijk 14 petajoule aan Bio-LNG zijn voor het wegvervoer."

Negatieve emissies
Er zijn verschillende wegen naar een klimaatneutraal Europa en de meest waarschijnlijke uitkomst is dat die er komt via een mix van hernieuwbare brandstoffen en grondstoffen. "Er is bij de overheid een fixatie op elektrificatie en waterstof ontstaan", vindt William. "Maar Bio-LNG is veel eenvoudiger op te slaan en heeft zelfs de belofte van negatieve emissies, wanneer je het gas uit afvalstromen produceert. Bovendien is het nu al in grote hoeveelheden aanwezig, iets dat je van groene waterstof nog niet kunt zeggen. Zeker heeft een vrachtwagen op biogas een uitlaat en emissies, maar vergeet niet dat de elektriciteit voor elektrisch wegvervoer nog grotendeels wordt opgewekt met fossiele energie. Dus klimaatneutraal kun je dat ook nog niet noemen."

Bijmengverplichting
Een andere hobbel in het pad naar verduurzaming van de vervoerssector is dat er een oplopende bijmeng-verplichting komt voor biogas in het huidige aardgasnetwerk voor de gebouwde omgeving. "Het risico bestaat dat de prijs daardoor zal stijgen, iets waar de transportbedrijven vanzelfsprekend niet op zitten te wachten", zegt William. "Wij pleiten er daarom voor om dit biogas eerst te gebruiken waar je de meeste klimaatimpact maakt." "En dat is in het wegvervoer", vult Marieke aan, "omdat je in deze sector fossiele diesel vervangt door biogas, wat een grotere CO2-impact heeft dan vervangen van aardgas."

Veel projecten
"Het goede nieuws is dat de productie én de markt voor Bio-LNG gigantisch groeit", zegt Marieke. "Er zijn veel projecten, met als meest recente 'wapenfeit' de opening van Nordsol, de Bio-LNG fabriek van Shell in Amsterdam, volgend jaar opent Shell de eerste Bio-LNG fabriek in Duitsland. Ook Rolande is bezig met de bouw van een nieuwe fabriek in Leeuwarden. En terecht, Bio-LNG is schaalbaarder dan veel andere vormen van biobrandstof en internationaal eenvoudiger in te zetten dan HVO, dat in sommige landen botst met wet- en regelgeving. Eerlijk is eerlijk, momenteel is Bio-LNG nog een druppel op de gloeiende energieplaat, maar de groei zit er zeker in. Als de productie op termijn nog verder groeit, zal het succes als zelfstandige markt alleen maar groter worden.’

Het Deltalinqs Climate Program ondersteunt het Bio-LNG Platform met secretariaatsdiensten en financiële expertise.