Rotterdamse reis naar verduurzaming besproken tijdens Springtij

Rotterdamse reis naar verduurzaming besproken tijdens Springtij

Voor de dertiende keer werd eind september het festival Springtij gehouden. Tijdens dit driedaagse evenement gaan ngo’s, overheid en bedrijfsleven met elkaar in gesprek om de verduurzaming van Nederland te versnellen. Ook Deltalinqs was van de partij.

"Het was een waardevolle ervaring", concludeerde directeur Alice Krekt van het Deltalinqs Climate Program achteraf. "Het evenement is bedoeld om de dialoog aan te gaan over verduurzaming. Helaas vinden verschillende milieuactivisten dat de 'fossiele industrie' niet meer welkom zou moeten zijn op het festival. Terwijl deze bedrijven na het Klimaatakkoord grote stappen zetten naar verduurzaming, en hierin een sleutelrol vervullen bij het opbouwen van de economie van de toekomst. Ik vind dat je beter met elkaar in gesprek kunt gaan over hoe je dit het beste kunt aanpakken dan dat je elkaar als gesprekspartner uitsluit. Gelukkig was daarvoor alle ruimte."

Mens in de energietransitie
Niettemin is er gelukkig vooralsnog veel ruimte voor dialoog. Zoals directeur van Tata Steel Hans van den Berg in het FD over het evenement zei: "Ik krijg vaak technische vragen over de verduurzaming van Tata Steel, maar hier spreken mensen mij aan op mijn rol als mens in de energietransitie", zegt Van den Berg. "Dat zet mij aan het denken over of ik die rol voldoende invul. Dat leidt tot iets."

Inspiratiesessie
Tijdens een mede door Deltalinqs georganiseerde sessie onder leiding van DCP-directeur Alice Krekt gingen belangstellenden met elkaar in gesprek over de reis naar een klimaatneutrale stad en haven. Alice Krekt: "Na een inspirerend verhaal van NVDE-directeur Olof van der Gaag gingen we in gesprek over de dilemma’s in de 'transitiereis' van Rotterdam. Deze werden geschetst door Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam) en Petra de Groene (gemeente Rotterdam). We lieten ons inspireren door de aanpak in de wijk Bospolder-Tussendijken, waarin de menselijke maat voorop staat. Die aanpak verbonden we met de transitie die in de haven van Rotterdam plaatsvindt, met bijvoorbeeld investeringen in waterstof en biobrandstoffen."