De grondstoffentransitie is allang begonnen

De grondstoffentransitie is allang begonnen

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) werken Deltalinqs-leden en -partners binnen het Deltalinqs Climate Program samen aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie.

Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren. Elke LOC heeft ambassadeurs. Bart Leenders (Neste) is ambassadeur van LOC 5: grondstoffentransitie. Wat speelt hier en hoe ziet hij zijn rol hierin?

Bart Leenders is, naast Havenman van het Jaar, vice president global production renewables bij Neste. Neste produceert hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en grondstoffen voor de chemie. Deze worden gemaakt van hernieuwbare afval- en reststoffen. In die rol is Bart ook nauw betrokken bij onderzoek naar hoe je andere, hernieuwbare afval- en reststoffen in kunt zetten en welke nieuwe, fossielvrije producten je ervan kunt maken. "In dat licht ben ik natuurlijk ontzettend blij met het recente bericht dat Neste een investering van 1,9 miljard euro gaat doen in een nieuwe raffinaderij voor hernieuwbare producten in Rotterdam", zegt Bart. "Het is niet alleen een schaalvergroting, we kunnen ook meer verschillende grondstoffen verwerken en meer verschillende producten maken. Een groot aandeel daarin vormt de productie van hernieuwbare brandstoffen voor de luchtvaart.' De grondstoffentransitie is dus voor Neste allang begonnen.

Waarom ben je ambassadeur van deze LOC geworden?
"De grondstoffentransitie is voor Neste en ook voor mij essentieel. We moeten voorkomen dat we voor grondstoffen afhankelijk blijven van aardolie. Neste doet dat al jaren door gebruik te maken van afval- en reststoffen als grondstof voor onze producten. Binnen Deltalinqs wordt heel veel werk verzet voor de grondstoffentransitie. Als ambassadeur heb ik het voorrecht om veel te spreken over al dat werk. Dat doe ik bij collegabedrijven, maar bijvoorbeeld ook binnen de Task Force Circulariteit van de Economic Board Zuid-Holland. Ik werk aan het verbinden van bedrijven om concrete stappen te zetten in de grondstoffentransitie. Die zijn namelijk hard nodig."

Wat is het belangrijkste doel van deze LOC?
"We moeten de handen ineenslaan om in de hele keten plannen te maken waarmee we fossiele grondstoffen kunnen vervangen door alternatieven. Daarin werken we als Neste bijvoorbeeld al aan raffinage van biologische afvalstromen tot brandstoffen en grondstoffen. Ook werken we met een partner aan circulaire plastics. En in de toekomst willen we CO2 als grondstof gaan gebruiken. Dat doet niet alleen Neste, dat doen ook andere Deltalinqs-leden zoals Shell. We kijken allemaal hoe we ons stukje in de keten kunnen verduurzamen."

Wat vind je zelf belangrijk?
"Tot voor enige jaren was er in onze sector een typische klant-leverancierverhouding en ging het veelal om de eigen winstmaximalisatie. Tegenwoordig zien we de transitie als een gezamenlijke en ketenbrede uitdaging die centraal staat in alles wat we doen. Die mindset is aan het veranderen en als Deltalinqs-ambassadeur hoop ik daaraan een steentje bij te dragen."

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen?
"Volgens mij is de belangrijkste uitdaging om de transitie simpel te houden. Vaak wordt het veel te complex gemaakt en zo ontstaan er ideale, maar niet-uitvoerbare oplossingen. Daarmee gaat veel tijd verloren, bijvoorbeeld in debatten over hoe je idealiter de ultieme transitie doormaakt. In plaats van gewoon te proberen, ervan te leren en dán te verbeteren. Mijn credo daarin is: “Don’t let the best be the enemy of the good."

Heb je het idee dat er voldoende voortgang wordt geboekt?
"Ik ben ongeduldig van aard. Het tempo mag dus omhoog. Ik denk dat het ook zou helpen als er een bijmengverplichting komt voor circulaire grondstoffen, net zoals we dat voor transportbrandstoffen hebben. En wat we ook moeten doen, is bedrijven verenigen en nog meer samenwerken. Daarnaast mogen bedrijven meer lef tonen. Wij investeren voor de vraagcurve uit en dat vergt lef. Maar we doen dat omdat we erin geloven. Ook is er stabiele en eenvoudige regelgeving nodig. Deze transitie moet gewoon slagen in het Rotterdamse havengebied en daarbuiten. De verbindende rol van Deltalinqs hierin is krachtig en ik vind het mooi om daar als ambassadeur een bijdrage aan te leveren. Samenwerking is essentieel om de klimaatcrisis aan te pakken."