Mogelijkheid tot aanvragen subsidie bij innovatieprogramma Energie & Klimaat

Mogelijkheid tot aanvragen subsidie bij innovatieprogramma Energie & Klimaat

Bent u ondernemer en wilt u de haalbaarheid onderzoeken van een oplossing om de industrie te verduurzamen? Tot en met 13 oktober 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Het gaat om vouchers met een waarde tot € 100.000,-.

De vouchers zijn te gebruiken voor uren en materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een innovatie in een fieldlab of de praktijk. Met deze regeling stimuleert het programma om bedrijven samen te laten werken met fieldlabs en toepassingen door te ontwikkelen waar in de regio op dit moment de grootste behoefte aan is.

Eerder dit jaar startten al zes projecten vanuit de regeling. Het is niet de eerste keer dat het programma vouchers beschikbaar stelt. In dit projectenoverzicht is te zien welke projecten reeds een vouchers bemachtigden. Het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) heeft tot nu toe zeven van deze projecten begeleid; van het indienen van de subsidie, tot de begeleiding van de projecten. Dit betrof een breed scala aan projecten. Denk bijvoorbeeld aan een toepassingsonderzoek naar een hightech vliegwiel, dat kan helpen met efficiëntere energieopslag. Of een haalbaarheidsstudie naar een stoomcompressiewarmtepomp voor de procesindustrie.

Hoe kunt u uw project indienen?
In totaal heeft de provincie Zuid-Holland voor deze fase € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld voor energie & klimaat, waarvan in deze tweede openstelling € 300.000,- aan vouchers voor innovatieprojecten is bestemd. Mkb’ers en fieldlabs kunnen (samen met ketenpartners) een projectconsortium vormen en hun projectplan via deze pagina indienen. Na 21 oktober worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld en wordt een selectie van indieners uitgenodigd voor een pitch in november. Begin december wordt bekendgemaakt welke projecten in mei met subsidie van start kunnen.

Maak gebruik van fieldlabs
De regio Zuid-Holland telt nu al een uniek aantal fieldlabs en andere innovatieplekken waar getest wordt met duurzame innovaties. Een doel van het programma is om dit bijzondere ecosysteem te versterken door activiteiten en projecten op elkaar af te stemmen en kennis te delen. Zo hopen we wildgroei aan losse initiatieven te voorkomen en krachten te bundelen op de belangrijkste opgaven.

Elektrificatie van de industrie
Het programma richt zich op vier thema’s die voor onze regio belangrijk zijn. Alleen projecten die bijdragen aan minimaal één van deze thema’s maken kans op subsidie. Een van de programmalijnen is Power-to-X: elektrificatie van de industrie. Omdat het FLIE het beste netwerk hierin heeft en bovendien de juiste capaciteit en expertise, is het FLIE benoemd tot ambassadeur van deze programmalijn. Bent u dus nog op zoek naar de juiste partners voor uw onderzoek? Kunt u hulp gebruiken bij het indienen van de subsidieaanvraag of bent u op zoek naar projectbegeleiding? Neem dan contact op met het FLIE. Zij helpen u graag! Meer weten over het innovatieprogramma Energie & Klimaat? Klik dan hier.

Over het FLIE

Het FLIE is dé plek waar de industrie kennis kan opdoen over de potentie van elektrificatie, nieuwe technologie kan testen en gereed kan maken voor implementatie. Het FLIE is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, FME, Port of Rotterdam, InnovationQuarter en TNO en wordt nauw ondersteund door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, de EFRO-subsidie en Plant One Rotterdam BV.