Enthousiasme over inzet warmtepompen

Enthousiasme over inzet warmtepompen

De warmtepomp is een effectief apparaat om vrijkomende proceswarmte nuttig te gebruiken. Daarmee zet de industrie een grote stap vooruit in energiebesparing, elektrificatie en dus CO2-besparing. Maar wat komt er in de praktijk allemaal bij kijken? Daarover ging het webinar Warmtepompen op 1 april, georganiseerd door het Deltalinqs Climate Program (DCP) en het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE).

"Het webinar was een onderdeel van een serie webinars over industriële elektrificatie", legt DCP-projectleider Wiebe Buist uit. "Sinds het verschijnen van de Routekaart Elektrificatie vorig jaar, is duidelijk dat warmtepompen een belangrijke rol gaan spelen in de industrie. Je bespaart er energie mee doordat je bestaande warmte kunt hergebruiken en, als het lukt om ze op groene elektriciteit te laten werken, vervang je fossiele energiebronnen door hernieuwbare."

Economisch verantwoord verduurzamen
Het webinar begon met een uitleg door Sikke Klein (Nobian/TU Delft) over duurzame elektrische industriële warmte en de hoge mate van efficiency daarvan. Inzet van warmtepompen is namelijk een zeer economische manier om te verduurzamen. Een warmtepomp kan bijvoorbeeld uit 4 kW warmte uit de bron en 1 kW elektriciteit wel 5 kW warmte produceren op hogere temperatuur.

Na Sikke sprak Marit van Lieshout van de Hogeschool Rotterdam. Haar studenten voerden een pinch-analyse uit bij verschillende DCP-leden. Op basis hiervan zijn strategisch gunstige locaties voor warmtepompen geïdentificeerd. Onder andere bij PVC-producent Shin-Etsu.

Reactiewarmte hergebruiken
Namens PVC-producent Shin-Etsu gingen Albert Keukens en Sander Westerdijk in op hun eigen ervaringen. "Wij wilden tijdens dit webinar graag vanuit de industriële praktijk een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling over de inzet van warmtepompen", vertelt sustainability manager Albert Keukens. "Shin-Etsu bestudeert de mogelijkheden daarvan al enige tijd. In onze Rotterdamse PVC-fabriek komt veel reactiewarmte vrij. De temperatuur daarvan - ongeveer 50 tot 70 graden Celsius - is niet hoog genoeg om het elders nuttig te kunnen inzetten. Maar als je er een warmtepomp tussen zet, kun je de warmte opwerken naar zo’n 90 graden Celsius en dat is voldoende om te gebruiken in onze droogsectie. Hiermee kunnen we ongeveer de helft van onze stoomvraag vervangen."

Praktische uitdagingen
"Tijdens het webinar hebben we ook toegelicht tegen welke praktische uitdagingen je aanloopt", vervolgt Albert. "Zo moeten we qua inpassing in ons bestaande proces nog uitzoeken of de warmtepomp in een ATEX-zone (explosiegevaarlijke zone) wordt geplaatst of daarbuiten. Een ATEX-proof warmtepomp is veel duurder, maar als we een voordeliger versie buiten de ATEX-zone plaatsen gaat dit ten koste van de temperatuur en dus de efficiency. Een ander vraagstuk is of je voor zo’n aanpassing de fabriek stillegt, of dat je beter een geplande onderhoudsstop af kunt wachten. En misschien wel de grootste uitdaging is de beschikbaarheid van elektriciteit. Dat is niet van de ene op de andere dag geregeld."

Gesprek met overheid
En daar ligt een meerwaarde van het DCP, stelt Wiebe. "Voor het realiseren van meer groene elektriciteit en meer zware aansluitingen, is infrastructuur nodig. De netbeheerders willen wel, maar lopen ook tegen beperkingen aan, onder andere in regelgeving. Daarover gaat het DCP in gesprek met de overheid. En we kunnen in ons Versnellingshuis HIC barrières wegnemen op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen als het gaat om verduurzamingsprojecten."

Enthousiast
Concluderend was het een zeer geslaagd webinar voor zowel de deelnemers als de sprekers. En dat de warmtepomp breed en succesvol inzetbaar is in de industrie, wordt steeds duidelijker. "Vrijkomende reactiewarmte is een fenomeen dat in heel veel fabrieken voorkomt", besluit Albert. "Ik denk dus dat het voor veel collegabedrijven nuttig is om zich hierin te verdiepen. Ik hoop dat ik met onze inbreng informatie heb gegeven waarmee andere bedrijven weer verder kunnen. Shin-Etsu is in elk geval enthousiast!"

Bekijk hier de opname van het webinar