Hoge gasprijs: stimulans voor afbouw?

Hoge gasprijs: stimulans voor afbouw?

Hoge gasprijzen, de oorlog in Oekraïne en het plan van de EU om versneld van Russisch gas af te gaan én de energietransitie te versnellen, hebben grote impact op grootgebruikers van gas. Wat zijn de mogelijkheden op de korte en lange termijn? Daarover hield Deltalinqs op 13 april een webinar samen met de Amsterdamse collega’s van ORAM.

Het Deltalinqs Climate Program, Talks EnergieTransitie Amsterdam en ORAM sloegen de handen ineen voor een online update over de gasprijs. De bekende specialisten Hans van Cleef (ABN AMRO) en Gertjan Lankhorst (VEMW) gaven hun visie op de ontstane situatie. Van Cleef gaf aan dat er op korte termijn mogelijkheden zijn in bijvoorbeeld meer isolatie, meer LNG-import en meer eigen gasproductie (niet in Groningen). Op de langere termijn blijft energie-efficiency een goede optie, net als waterstofproductie en -import en kernenergie. Gertjan Lankhorst verwees onder meer naar Project 6-25. Daarbij gaat het om toepassing van innovatieve, energiebesparende technieken die de komende 5 jaar tenminste 3 Mton CO2-uitstoot kunnen besparen. DCP-programmadirecteur Alice Krekt voegde daaraan toe dat Energie Innovatie Studies via Deltalinqs kunnen worden uitgevoerd.

Elektrificatie
Naast energie-efficiency en gas uit andere bronnen is ook elektrificatie een goede optie om zonder gas te kunnen produceren. "Een ander punt daarbij is wel dat er dan ook voldoende groene elektriciteit beschikbaar moet zijn," stelt Krekt. Met het webinar werkten ORAM en Deltalinqs samen om bedrijven in deze woelige tijden van oorlog en hoge energieprijzen te helpen met adequate informatie. Het was goed te zien dat op dit belangrijke thema gezamenlijk wordt nagedacht en gespard over mogelijke oplossingen. Het ziet ernaar uit dat een sterk schommelende, maar vooral hoge gasprijs, een nieuwe realiteit wordt. Dat vraagt om een langetermijnoplossing die de belangenverenigingen samen met hun leden hopen te vinden. Webinars zoals deze dragen daaraan bij.