Elektrificatie-oplossingen in een veilige omgeving testen

Elektrificatie-oplossingen in een veilige omgeving testen

Leden van Deltalinqs kunnen binnenkort in een veilige omgeving nieuwe technologie op het gebied van elektrificatie testen. Met de opgedane kennis kunnen zij de toegepaste technologie opschalen op hun eigen terrein. Het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) kan daarmee de juiste technologie koppelen aan de elektrificatiebehoefte van de industriële eindgebruiker.

Na de kwartiermakersfase is er nu een eerste 'echte' directeur, een aantal nieuwe industrie- en technologiematches en een eigen central hub-testlocatie bij Plant One Rotterdam; volop nieuwe ontwikkelingen bij het FLIE. "In de afgelopen maanden zijn we echt in een stroomversnelling terechtgekomen", vindt de kersverse directeur Josepha van Kollenburg dan ook. "Vanuit ons huidige solution centre op de RDM Campus doen we al veel om de energietransitie in het Rotterdamse havengebied op een praktische manier te ondersteunen. Bijvoorbeeld met haalbaarheidsstudies, workshops, het ondersteunen van subsidieaanvragen en het versnellen van vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving. Maar een Fieldlab is niet compleet zonder een echte testomgeving en die komt er nu aan. Vanaf medio 2022 kun je innovaties zien werken in de praktijk en dat zal de energietransitie zeker versnellen."

Drie typen proceslijnen
De testlocatie van het FLIE, ook wel de central hub genoemd, wordt medio volgend jaar in Plant One Rotterdam aan de Merseyweg geopend. "Er is veel interesse en we hebben al een aantal projecten dat daar gaat draaien", zegt Josepha. "Dat is gekoppeld aan de drie lijnen die we op de testlocatie inrichten." In het Fieldlab komen namelijk drie proceslijnen te staan die in de praktijk gedemonstreerd kunnen worden. Het gaat daarbij om technieken op het gebied van onder andere industriële warmte (power to heat), directe en indirecte conversie van CO2, die allemaal gebruik maken van duurzame elektriciteit. "Veel bedrijven willen een innovatie natuurlijk eerst goed testen voor zij hun hele infrastructuur erop aan gaan passen", zegt Josepha. "Het FLIE biedt die mogelijkheid in een veilige omgeving, midden in de industrie én met alle benodigde vergunningen. Bovendien kunnen wij de juiste technologie koppelen aan de elektrificatiebehoefte van de industriële eindgebruiker."

Matchmakers
Die match tussen bedrijven is belangrijk voor het FLIE. In de afgelopen maanden hebben de matchmakers van het FLIE al heel wat mooie voorbeelden opgeleverd van samenwerkingsverbanden. Zo pitchten een aantal technologieleveranciers mogelijke oplossingen voor Ducor, die met een vraagstuk zat op het gebied van restwarmte. En innovatief energiebedrijf KAAJ kwam op een ander event in contact met Shell en zij vonden een raakvlak op het gebied van opslag van tijdelijk overtollige energie.

Aan de slag
Bedrijven die geïnteresseerd zijn of direct aan de slag willen met e-boilers, elektrische aandrijvingen, warmtepompen of andere elektrificatie-oplossingen kunnen contact opnemen met het Fieldlab Industrial Electrification via info@flie.nl.