Nieuwe website DeltaPORT Donatiefonds gelanceerd

Nieuwe website DeltaPORT Donatiefonds gelanceerd

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds’ van het Rotterdamse haven- en industriecomplex, heeft een nieuwe, frisse en eigentijdse website. Gelijktijdig is het online formulier, waarmee donaties kunnen worden aangevraagd, vereenvoudigd. Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid.

Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Tevens wordt drie keer per jaar voor een project een extra grote donatie toegekend.

Het DeltaPORT Donatiefonds bestrijkt een groot gebied aan de westkant van Rotterdam: van Hoek van Holland tot en met Delfshaven en van IJsselmonde tot en met Westvoorne. Op dit moment telt het fonds ruim zeventig deelnemende bedrijven, inclusief het Havenbedrijf Rotterdam. Zij zorgen er samen voor het DeltaPORT Donatiefonds jaarlijks ongeveer driehonderdduizend euro te besteden heeft.

Iedere gemeente in het werkingsgebied heeft een eigen adviescommissie die de aanvragen voor steun aan lokale projecten beoordeelt. De lokale adviescommissies zijn geclusterd en worden aangevoerd door één van de burgemeesters die in die rol bestuurslid zijn van het fonds. Grote, regionale projecten worden beoordeeld door het bestuur van het fonds.

Het DeltaPORT Donatiefonds bestond in 2020 precies vijftig jaar. Activiteiten ter gelegenheid van dat jubileum zijn als gevolg van de coronacrisis niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft het fonds extra gelden vrijgemaakt en toegekend aan coronagerelateerde projecten.