Besparen op slibverwerking: businesscase én milieuwinst

Besparen op slibverwerking: businesscase én milieuwinst

Veel industriële bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen een flinke besparing realiseren op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door hun slibverwerking. Daarover ging het webinar ‘Duurzaam slib drogen’ op 27 mei 2021. Arcadis biedt een gratis quickscan aan om erachter te komen of besparing mogelijk én financieel lonend is.

Het webinar bestond uit drie onderdelen. Het eerste deel ging over het onderzoek dat het Deltalinqs Climate Program samen met Arcadis en de Universiteit Utrecht voor vier bedrijven in het gebied uitvoerde. De inzichten uit het onderzoek werden aan de hand van een fictieve casus gepresenteerd. Uit deze fictieve casus, die uitging van droging met behulp van restwarmte, kwam een potentiële CO2-reductie van zo’n 70% met een terugverdientijd van een kleine drie jaar.

Zelf slib drogen
Tot nog toe wordt slib veelal per vrachtwagen afgevoerd naar een verwerker. Op dat moment zit er nog zoveel water in het slib dat je vaak meer water vervoert dan de daadwerkelijk te verwerken afvalslib. Bovendien is het nat afvoeren een relatief kostbare oplossing. In de beoogde nieuwe situatie investeren bedrijven in een eigen banddrooginstallatie om slib te drogen. Zo hoef je alleen nog het 'laatste beetje' afvalslib te transporteren naar een verwerker. Een mogelijke vorm is dat bedrijven samenwerken. Wellicht heeft een nabijgelegen bedrijf goedkope restwarmte over, dan wordt het sneller financieel lonend om zelf slib te drogen. Voor het klimaat loont het sowieso: besparingen van vijftig tot zeventig procent op CO2-uitstoot door slibverwerking zijn mogelijk, toonde het onderzoek aan.

Haken en ogen
In het tweede deel van het webinar ging het meer over de juridische en technische aspecten – de 'haken en ogen' – van zelf slibdrogen. Voor het zelf in gebruik nemen van een slibbanddroger zou het bedrijf bijvoorbeeld een vergunning als afvalverwerker nodig hebben en dat maakt het ingewikkelder. Daarvoor moet nog een oplossing komen, net als voor de berekening en toewijzing van de vermeden CO2-uitstoot. Dat heeft namelijk ook gevolgen voor de financiële besparing van zelf slib drogen.

Techniek
De techniek van de banddroger stond centraal in het derde deel van het webinar. Hierover kwamen veel technisch inhoudelijke vragen; een teken van grote belangstelling vanuit de deelnemende bedrijven. Terecht, want voor ieder bedrijf dat met slib te maken heeft, kan dit interessant zijn. De ontwikkeling kan eveneens interessant zijn als je goedkope restwarmte hebt, die je in zou kunnen zetten voor een buurbedrijf. Zeker als er zulke samenwerkingsverbanden op gang komen, kan het zomaar zijn dat de investering in zelf slib drogen snel rendabel en populair wordt.

Gratis quickscan
Arcadis biedt een kosteloze quickscan aan om erachter te komen of zelf slib drogen loont. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden bij Elvie Kromwijk (contactgegevens aan de rechterzijde).