Restwarmte gevraagd

Restwarmte gevraagd

In 2018 richtten Piet Binkhorst en Jerry Pols The Green Solution op. Het bedrijf levert duurzaam geproduceerd heet water in bulk aan bedrijven. Duurzaam omdat het water wordt verwarmd met restwarmte, dus zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen en dus CO2-neutraal.

"We leveren onze diensten op verschillende locaties en voor diverse klanten in het land", vertelt Pols. "We streven ernaar om ook in de Botlek of Europoort een depot te hebben van waaruit we zo’n 100 tot 400 kuub water per dag kunnen leveren. We beschikken over geïsoleerde tankopleggers met een capaciteit van rond de 24.000 liter (= 2,6 MW aan duurzame energie) om het hete water op de juiste bestemming te brengen."

Diverse toepassingen
Wat klanten van The Green Solution met het hete water doen verschilt, zegt Pols. "Meestal dient het voor grootschalige beheersing van onkruid en exoten of voor de reiniging van zonnepanelen of tanks." Maar bedrijven gebruiken het water ook voor het reinigen van slachthuizen, stallen of productiemiddelen in de voedselketen. "We zorgen er daarnaast voor dat het water wordt ontijzerd en onthard. Veel van onze klanten tanken warm water de avond van tevoren. In 24 uur verliest het water slechts twee graden."

Energiedoelstellingen behalen
Om een toekomstige locatie in het Rotterdamse havengebied te realiseren, zoeken Pols en Binkhorst toeleveranciers van restwarmte, zodat zij volledig circulair kunnen ondernemen. "Bovendien", zo voegt Pols toe, "is samenwerking met The Green Solutions een manier voor bedrijven om hun energiebesparende en duurzame doelstellingen te behalen."

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden bij Alice Krekt (contactgegevens aan de rechterzijde).