Blauwe waterstof kan een zeer waardevolle rol spelen in transitie

Blauwe waterstof kan een zeer waardevolle rol spelen in transitie

In de energietransitie is waterstof een logische keuze voor onder andere het oplossen van de mismatch in elektriciteitsvraag en -aanbod. Blauwe waterstof kan daarbij de weg banen voor groene waterstof. De partners van het Deltalinqs Climate Program werken hier samen aan.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is al lange tijd een partner die helpt bij het organiseren van financiering van projecten. Op steeds meer momenten van de projectontwikkeling kunnen bedrijven bij RVO terecht. Recent kreeg RVO versterking van Eva van Dongen, adviseur energietransitie industrie. Samen met haar collega Maxim Snippe komt zij graag in contact met Deltalinqs-leden die samenwerken in het Deltalinqs Climate Program voor advies over verduurzamingsprojecten.

Eva van Dongen is afgestudeerd biochemicus (TU Delft en Universiteit Leiden), zij deed een stage biobased economy bij het Ministerie van EZK en haalde tijdens haar studie een onderwijsbevoegdheid. Haar kennis van chemie en processen deelt zij graag met anderen. "Na mijn studie werkte ik vier jaar bij ExxonMobil, onder andere als process engineer", vertelt Van Dongen over haar eerdere loopbaan. "Vervolgens heb ik een jaar gedoceerd aan de Hogeschool Rotterdam, maar dat bleek in dit stadium niet de perfecte loopbaanstap. Toen deze functie bij RVO vrijkwam aarzelde ik niet. In mijn rol bij RVO komt alles bij elkaar: chemie, energie, techniek en de maatschappelijke rol van zowel bedrijven als overheid. Als accounthouder denk ik met bedrijven mee over hoe we de energie- en grondstoffentransitie gaan vormgeven. En ik help mee om projecten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de klimaatdoelen, daadwerkelijk te kunnen uitvoeren."

Tolk tussen overheid en industrie
De RVO heeft bedrijven in de Rotterdamse industrie veel te bieden, vindt van Dongen. "Bij RVO weten we veel over subsidiemogelijkheden. We geven technisch-inhoudelijk advies. En we hebben een heel breed netwerk. Langs die drie wegen helpen we bedrijven met hun verduurzamingsprojecten. Voor mijzelf vind ik mijn achtergrond in technologie én de praktijkervaring op de raffinaderij van grote meerwaarde. Ik kan een tolk zijn tussen overheid en industrie. Ik merk dat dat soms ook echt nodig is, want het komt voor dat we niet vanzelf elkaars taal spreken. Soms missen we bij de overheid de technische kennis en soms mist de industrie het vermogen om ingewikkelde technologie eenvoudiger uit te leggen. Ik snap dat een bedrijf te maken heeft met zijn concurrentiepositie, maar ik houd ook het grotere plaatje voor ogen, want dat is voor de overheid en de gehele maatschappij van belang."

Transitie versnellen
Bij de RVO zijn verschillende mensen druk in de weer met de energie- en grondstoffentransitie. Daarbij is ook aandacht voor de overgang van grijze naar groene – van nature CO2-vrije – waterstof via blauwe waterstof (waarbij vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en opgeslagen). Van Dongen: "In de energie- en grondstoffentransitie komt er een fase waarin we onontkoombaar zo nu en dan een mismatch hebben in vraag en aanbod van elektriciteit. Je zult dus een methode moeten vinden om die mismatch op te lossen en waterstof is daarvoor een van de mogelijkheden. Waterstof is een heel veelzijdige oplossing, die je zowel in de mobiliteit, de gebouwde omgeving als de industrie kunt inzetten en lijkt dus een logische keuze. In de overgang naar de groene waterstofeconomie kan blauwe waterstof een heel waardevolle rol spelen. Je ontwikkelt namelijk dan nu alvast de benodigde infrastructuur en faciliteiten. Zo kunnen we helemaal overstappen op groene waterstof zodra die goedkoper én ruimer beschikbaar komt. Blauwe waterstof kan dus een goede manier zijn om de weg te banen voor groene waterstof. Zo versnel je de transitie."

Tussenfase
Van Dongen geeft aan dat we blauwe waterstof nadrukkelijk moeten zien als een tussenfase. "Ik verwacht in de verdere toekomst een complete overgang naar groene elektronen. Er ligt momenteel veel nadruk op CCS. Dat is zeker een goede methode om nu grote en snelle stappen te zetten in CO2-reductie. Maar het is geen definitieve oplossing. Uiteindelijk moeten we toe naar meer circulariteit, biobased grondstoffen en vergroening van onze energievoorziening en -opslag. Ik hoop dat we in 2030 het grootste deel van de benodigde infrastructuur daarvoor hebben liggen en dat we bezig zijn met de eerste projecten die zich richten op de fase ná CCS."

Laat RVO helpen
De RVO helpt bedrijven in het Rotterdamse havengebied graag om die reis naar de toekomst uit te stippelen. "RVO heeft het overzicht van wat er allemaal aan verduurzamingsprojecten in voorbereiding of uitvoering is", zegt Van Dongen. "Daardoor hebben we een groter plaatje dan de meeste individuele bedrijven in het industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Mijn oproep aan bedrijven binnen het Deltalinqs Climate Program is dan ook: doe daar je voordeel mee. Dus: heeft u een project dat leidt tot CO2-reductie of anderszins bijdraagt aan de doelen van het Klimaatakkoord en zoekt u een kennis sparringpartner? Dan komen mijn collega Maxim Snippe en ik graag met u in contact!"

Zie voor meer informatie: RVO.nl/C02-reductieindustrie en verduurzamingindustrie.nl. Contactgegevens: Eva van Dongen (eva.vandongen@rvo.nl) en Maxim Snippe (maxim.snippe@rvo.nl).