Fieldlab Industriële Elektrificatie officieel van start

Fieldlab Industriële Elektrificatie officieel van start

Klimaatwethouder Arno Bonte heeft op 10 februari het Fieldlab Industriële Elektrificatie officieel geopend. Elektrificatie van de industrie in combinatie met het gebruik van hernieuwbare energie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk. De uitdagingen bij industriële elektrificatie liggen vooral in de ontwikkeling van de juiste technologieën, de juiste voorwaarden en businesscases.

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie gaat hierbij helpen; het maakt de noodzakelijke innovatieve technologieën marktrijp.

Het Deltalinqs Climate Program helpt bedrijven de juiste keuzes te maken naar verduurzaming, zoals bij de overstap naar elektrificatie in hun bedrijfsprocessen. Daarom bundelden we onze krachten met FME, InnovationQuarter, Havenbedrijf Rotterdam en TNO om nieuwe elektrificatietechnologieën te testen en te implementeren in de industriële praktijk. Want industriële elektrificatie is een belangrijke duurzaamheidsoptie voor de industrie. Investeerders en eindgebruikers willen echter het bewijs zien dat nieuwe technologieën en innovaties op grote schaal zijn getest en grondig zijn onderzocht in de gewenste toepassing alvorens te investeren in ontwikkeling, demonstratie of implementatie. Precies daarvoor is nu het fieldlab geopend.

Koploper in duurzaamheid
Wethouder Arno Bonte bij de opening: "In Rotterdam hebben we grote duurzaamheidsambities. We willen in tien jaar tijd van de stad die nu nog de meeste CO2 uitstoot, naar koploper in duurzaamheid. Een van de plannen uit het Rotterdamse Klimaatakkoord is het Field Lab Industrial Electrification."

Mooie innovaties
Tijdens de online lancering waren er keynote speeches van Rob Kreiter (directeur TKI Energy & Industry), Marcel Galjee (vice president & managing director Energy & New Business Nouryon) en Yolande Verbeek (managing director Uniper). Zij deelden hun visie op de toekomst van industriële elektrificatie, beantwoordden vragen en gingen in gesprek met de ruim 150 deelnemers. In deelsessies gingen de deelnemers in dialoog om elkaar te leren kennen en de focus van het fieldlab te bespreken. De dag leverde veel interessante technische inzichten op. Er werden mooie innovaties gedeeld en besproken, zoals een mulltifuel brander, warmtepompen, de e-boiler technologie in combinatie met warmteopslag en electrolyzers. Maar ook de soft skills kregen aandacht. Samenwerking, je kwetsbaar durven opstellen en de juiste kennis en kunde ontwikkelen bij medewerkers zijn cruciaal voor succesvolle elektrificatie.

Meer informatie
Bekijk de video of bezoek de website voor meer informatie over het Fieldlab Industriële Elektrificatie.