Kabinet investeert in Fieldlab Industriële Elektrificatie

Kabinet investeert in Fieldlab Industriële Elektrificatie

Het kabinet maakt € 18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan TNO EnergieTransitie om samen met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen vijf onderzoekslaboratoria te realiseren. Eén van deze laboratoria is Het Fieldlab Industriële Elektrificatie; een onderzoekslab dat samen met Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en Voltachem in de haven van Rotterdam wordt vormgegeven.

Het lab is gericht op integratie, demonstratie en verbetering van Power-to-Heat technologie, Power-to-Chemicals/-Fuels en CO2 hergebruik technologie.

Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: “Elektrificatie van de industrie in combinatie met het gebruik van hernieuwbare energie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk. Dit kan op korte termijn, maar de technologieën moeten nog verder worden ontwikkeld. Het is belangrijk dat kennisinstellingen dit samen met bedrijven doen, zodat de toepassingen goed inpasbaar zijn in de bedrijfsprocessen. Het Fieldlab kan hierin ondersteunen. Het is goed om te zien dat het kabinet bereid is om te investeren in de versnelling van de energietransitie.” Kwartiermaker Jeroen van Woerden is verantwoordelijk voor het opzetten van het Fieldlab. In het vierde kwartaal van 2020 start het lab met haar activiteiten en het samenbrengen van globale ambitieuze spelers in het haven- en industriegebied van Rotterdam, om de technologie-implementatie die nodig is voor de energietransitie te demonstreren en te versnellen. 

Lees voor meer informatie het artikel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.