Webinar Op weg naar emissievrij rijden in 2040

Webinar Op weg naar emissievrij rijden in 2040

Onder grote belangstelling zijn verschillende leden van Deltalinqs Climate Program, EVO en TLN half juni bijgepraat over de ontwikkelingen en subsidies op het gebied van duurzaam wegtransport. Tijdens een goed bezochte online bijeenkomst zijn bovendien verschillende vervolgafspraken gemaakt.

Het webinar ‘duurzaam wegtransport’ werd in twee sessies gehouden: één voor de terminal operators van de VRTO en één voor de bedrijven in zwaar wegtransport. Tijdens beide bijeenkomsten zijn de Deltalinqs-leden niet alleen bijgepraat, maar ook warm gemaakt voor pilots en verkenningen om hun transport emissievrij te maken.

Optimale routes
Over het voortraject vertelt projectleider van de Roadmap Duurzaam Zwaar Wegtransport, Robert Goevaers: "In 2040 is het havengerelateerd vervoer over korte afstanden emissievrij. Dat doel is door havenbedrijven en brancheverenigingen al enige tijd geleden onderschreven. Om dat doel te bereiken zijn er verschillende routes mogelijk. De meest optimale routes worden steeds duidelijker. Biobrandstoffen, waarmee je de totale emissie behoorlijk beperkt zijn al wijdverspreid en algemeen aanvaard. Maar elektriciteit en waterstof staan nog in de opstartfase en juist daar moeten meer stappen worden gezet."

Steeds grotere actieradius
Het Rotterdamse havengebied zit vol kansen, ook op dit gebied, ziet Goevaers. "Uit onderzoek blijkt dat in het havengebied zestig procent van de ritten onder de afstand van dertig kilometer blijven. Dat maakt elektrisch vervoer interessant. Tegelijkertijd is er ook transport vanuit de haven naar Duitsland en België en nog verder weg. Wegvervoerders willen hun vloot voor beide doelen kunnen inzetten. Daarom zal ook waterstof een van de opties zijn; elektrisch vervoer heeft momenteel nog een te beperkte actieradius voor zwaar wegtransport. Aan de aanbodzijde is al heel veel ontwikkeld: van volledig elektrische terminalvoertuigen van bijvoorbeeld Terberg tot hybride én volledig elektrische vrachtwagens. Grote spelers, zoals DAF, VDL, Mercedes, Scania en Volvo hebben al volledig elektrische vrachtwagens met een steeds grotere actieradius."

Subsidie met DKTI
Tijdens het webinar is een begin gemaakt met het peilen van de belangstelling aan de vraagzijde: is er voldoende belangstelling, welke vragen leven er onder potentiële afnemers, en welke subsidiemogelijkheden zijn er? Goevaers: "Er bestaat bijvoorbeeld een DKTI: voluit de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport. Deze subsidieregeling opent in oktober en werkt volgens het 'wie het eerst komt, die het eerst maalt-principe', reden temeer om niet te lang te wachten. Tijdens de online bijeenkomst bleek dat er flink wat bedrijven geïnteresseerd zijn. We hebben een aantal vervolgafspraken gemaakt en sommige bedrijven hebben al laten weten met een verkenning te starten."