Nieuwe noodverordening van kracht

Nieuwe noodverordening van kracht

In heel Nederland gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Om mensen die zich niet aan deze maatregelen houden hierop te kunnen aanspreken zijn er zogenaamde noodverordeningen.

Vanaf woensdag 29 april 2020 is de nieuwe Noodverordening COVID-19, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) van kracht. De reden is dat de oude verlopen is en het Kabinet op 21 april een beperkt aantal verlichtingen heeft aangebracht. De nieuwe verordening is bekendgemaakt door de gemeente Rotterdam.

Eerder berichtten wij u al, dat ook grote onderhoudsprojecten onder de reikwijdte van de noodverordening vallen. Dit betekent dat er een ontheffing moet worden aangevraagd voor het organiseren van dergelijke grote onderhoudsprojecten. Inmiddels heeft de VRR ook een beoordelingskader opgesteld.