Informatiebijeenkomst subsidies verduurzaming industrie

Informatiebijeenkomst subsidies verduurzaming industrie

Op 17 februari 2020 heeft minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020. Deze regeling is een verbreding ten opzichte van de SDE+-regeling: nu gaat het niet alleen om duurzame energie, maar om het bereiken van CO2-reductie. Op maandagmiddag 9 maart 2020 wordt door Deltalinqs Climate Program, RVO, Ministerie van EZK en Havenbedrijf Rotterdam een speciale informatiebijeenkomst gehouden over deze en andere regelingen.

Binnen het Deltalinqs Climate Program werken ondernemers samen om CO2-reductiedoelen te halen. Met een klimaatneutrale, bloeiende, circulaire industrie met groei voor de werkgelegenheid waarin alle sectoren participeren. Welke maatregelen zijn er nu om de verduurzamingsopgave voor de industrie mogelijk te maken? Op 9 maart houdt Deltalinqs Climate Program een informatiebijeenkomst. U krijgt informatie over kansen die de programma’s en regelingen u in 2020 bieden. Tevens krijgt u informatie over de ontwikkelingen rond de CO2-heffing en SDE++.

Programma

  • U krijgt een update van de laatste ontwikkelingen binnen het industriecluster en welke stappen we in 2020 zetten.
  • U krijgt een voorbeschouwing over de CO2-heffing en SDE++ van EZK.
  • U hoort wat het Programma Verduurzaming Industrie voor u kan betekenen. Met kennis, netwerken en financierings- en innovatie-instrumenten ondersteunen wij ondernemers bij het uitvoeren van de klimaatdoelstellingen.
  • U krijgt informatie over de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie). Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi.
    Het doel van deze regeling is om goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen. Tevens krijgt u informatie over de DEI+ en TSE-haalbaarheidregeling.
  • U kunt na afloop vragen stellen aan RVO en EZK.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over programma’s en regelingen van RVO.nl zijn te vinden op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/co2-reductie-industrie

Aanmelden via Cindy Post-Koster.