Afspraken voor verduurzaming 2020

Afspraken voor verduurzaming 2020

Samen naar een toekomstbestendig, duurzaam en slim Haven en Industrieel Complex. Dat is het motto waaronder bedrijven, overheden, netbeheerders en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van het Rotterdamse havengebied.

Voor 2020 zijn de projecten en activiteiten van het Deltalinqs Climate Program in de vorm van vijf Letters of Cooperation (LOC’s) vastgelegd. Daarbij staan drie belangrijke thema’s centraal: energiemix & infrastructuur (zowel in de industrie als in de transport en overslag), alternatieve brandstoffen (zoals waterstof en meer elektriciteit) en circulariteit (zoals het gebruik van reststromen en biogrondstoffen). De rol van het Deltalinqs Climate Program is om de juiste partijen met elkaar te verbinden, de deelnemers en partners van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.