LOC 5: Circulaire Haven en Industrie

LOC 5: Circulaire Haven en Industrie

In een circulaire economie bestaan afvalstoffen niet. De deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program werken daarom innovatieve mogelijkheden uit in concrete businesscases voor circulaire integratie van beschikbare reststromen. Uitgangspunt is de opgevangen CO2 later als grondstof te gebruiken.

De deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program werken bijvoorbeeld mee aan de regionale CCU-aanpak die is opgezet in samenwerking met SmartPort, Innovation Quarter, Clean Tech Delta en Accez. We informeren daarnaast over en zetten ons in voor de aanleg van infrastructuur die helpt om de circulaire industrie mogelijk te maken. We stimuleren bovendien de ontwikkeling van synthetische brandstoffen en lobbyen voor goede kaders rond het verhogen van het aandeel van biobrandstof in benzine en diesel. Een circulaire scan om de reststromen van bedrijven in kaart te brengen draagt er bovendien aan bij dat bedrijven bestaande circulaire mogelijkheden beter benutten. We gaan ervan uit dat op basis van deze scan in 2020 minimaal één businesscase opgezet kan worden.

Opwaarderen reststromen
Een goed voorbeeld van de mogelijkheden van het opwaarderen van reststromen is Quality Circular Polymers (QCP): een joint venture van LyondellBasell en SUEZ. QCP transformeert plastic verpakkingsafval in HDPE- en PP-korrels. De kwaliteit van de korrels is hoog genoeg om ze direct als primaire grondstof toe te passen.

Een ander voorbeeld is het project e-THOR waarbij de technisch-economische haalbaarheid bestudeerd wordt van de implementatie van een 5 MW elektrolyser bij AVR en Tronox in de Botlek. De elektrolyser produceert waterstof voor gebruik in de industrie van Rotterdam en de bedoeling is het bijproduct zuurstof te verwaarden bij Tronox. Het langetermijnperspectief is opschaling naar 100 MW, inclusief hergebruik van afgevangen CO2 in combinatie met elektrolyse.

Ambassadeurs
De ambassadeurs van LOC 5 zijn Peter Wolfs van TNO en Bart Leenders van Neste.