LOC 3: Elektrificatie

LOC 3: Elektrificatie

Elektrificatie van de industrie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk. Dit biedt op korte termijn verduurzamingsmogelijkheden voor industriële processen, operaties en het transport in de haven.

De deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program zetten zich ervoor in de juiste technologieën voor elektrificatie te ontwikkelen en de benodigde infrastructuur te realiseren. In 2020 gaan we daarom, in samenwerking met Voltachem en FME, van start met een Field Lab Industriële Elektrificatie in Rotterdam. De ambitie is om zowel een plaats te bieden voor fysieke pilots en experimenten, als voor kennisuitwisseling en gezamenlijke investeringen in de ontwikkeling van technologie.

Warmtepompen
Daarnaast komt er in 2020 een vervolg op het warmtepompenproject, dat we in samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam in 2019 uitvoerden. In dit project werken bedrijven, studenten en toeleveranciers samen om de implementatie van industriële warmtepompen te onderzoeken.

Online Community Platform
Ook gaan we ons in 2020 inspannen voor de realisatie van een Online Community Platform. Dit online platform moet zorgen voor de matchmaking tussen partijen in de haven die behoefte hebben aan duurzamere technologie en aanbieders daarvan. Hoewel de eerste focus van dit platform op elektrificatie gericht is, is de verwachting dat we dit met andere technologieën kunnen uitbreiden.

Ambassadeurs
De ambassadeurs van LOC 3 zijn Jos van Winsen van Shell en Willemien Terpstra van LyondellBasell.