Samen werken aan elektrificatie van de industrie

Samen werken aan elektrificatie van de industrie

Elektrificatie is een belangrijke verduurzamingsoptie voor de industrie. Om projecten op dit gebied aan te jagen organiseert FME op 5 december de bijeenkomst Power to accelerate industrial electrification. Tijdens de bijeenkomst staan kennisdeling en samenwerking centraal en is er onder meer aandacht voor het project Fieldlab Industriële Elektrificatie.

Wat zijn de kansen van elektrificatie voor de industrie en wat is er nog nodig tot aan realisatie? Tijdens de bijeenkomst op 5 december worden in twee presentaties en zes tot acht pitches geprobeerd hierop een antwoord te formuleren. Daarbij is er onder meer aandacht voor het project Fieldlab Industriële Elektrificatie van Deltalinqs, FME, InnovationQuarter, het Havenbedrijf Rotterdam en TNO. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de visie van het Havenbedrijf op dit onderwerp en komen innovaties aan bod zoals Power-to-Heat, Power-to-Chemicals en slimme energiemanagementoplossingen voor transportcapaciteit.

Na de lunch is er gelegenheid deel te nemen aan rondetafelgesprekken over diverse Elektrificatie-oplossingen en mogelijke samenwerking op dit gebied.

De bijeenkomst vindt van 10.00 tot 15.00 uur plaats bij het Havenbedrijf. Bent u geïnteresseerd in wat elektrificatie voor uw bedrijfsvoering kan betekenen? Meld u dan nu aan! Wilt u als eindgebruiker een pitch geven, stuur dan een email naar Jacqueline van Oosten.