Kansen voor waterstof verkennen

Kansen voor waterstof verkennen

Dat waterstof in de energie- en grondstoffentransitie een cruciale rol speelt, wordt almaar duidelijker. Er komen dan ook steeds meer projecten in de Rotterdamse haven waarbij waterstof als energiedrager of als brandstof wordt ingezet.

Er zijn dus veel kansen, maar er is toch ook nog veel onbekendheid met het fenomeen. Daarom hield SmartPort eind september een CEO-bijeenkomst, om een flinke groep CEO’s uit de Rotterdamse haven en industrie te laten kennismaken met en discussiëren over de kansen die de inzet van waterstof kan bieden in de transitie. Op die manier is een impuls gegeven aan het steeds vertrouwder raken met de mogelijkheden van waterstof.

Een reportage over de bijeenkomst is gepubliceerd op de website van Havenbedrijf Rotterdam en op de SmartPort-website.

SmartPort is een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, TNO, Deltares, Erasmus Universiteit en Technische Universiteit Delft.