Nieuw innovatieproject brengt e-brandstoffen dichterbij

Nieuw innovatieproject brengt e-brandstoffen dichterbij

Hoe maken we transport koolstof-arm? Eén van de oplossingen is de inzet van synthetische brandstoffen uit hernieuwbare energie. Het project Power-2-Fuels moet de daadwerkelijke inzet van synthetische e-brandstoffen dichterbij brengen.

Productie van synthetische brandstoffen uit hernieuwbare energie is een belangrijke oplossingsrichting voor het koolstofarm maken van verschillende vervoersmodaliteiten (wegtransport, scheepvaart en luchtvaart). Er zijn echter nog veel onzekerheden over de status van de technologie, de toekomstige beschikbaarheid van hernieuwbare energie en grondstoffen én de noodzakelijke veranderingen in de productieketens en regelgeving. Daarom hebben VoltaChem, Smartport en Deltalinqs besloten om relevante stakeholders samen te brengen en een project te starten waarin de belangrijkste uitdagingen worden bepaald én aangepakt. Op 30 september was er een kick-off bijeenkomst.

Perspectief eindgebruiker
In dit project zal de vraag naar synthetische brandstoffen vanuit het perspectief van de eindgebruiker worden geanalyseerd, zullen technologieën worden vergeleken en zal een ontwerp voor mogelijke waardeketens en deelnemers worden opgesteld. Het is de bedoeling dat op basis van de resultaten van dit project een innovatieprogramma wordt gestart dat de belangrijkste technische én niet-technische hindernissen voor het op grote schaal toepassen van e-brandstoffen aanpakt.

Dit gebeurt door uitgebreid literatuuronderzoek en door workshops met de logistieke sector, technologieleveranciers en kennisinstituten. Met de resultaten in de hand is het de bedoeling om de komende jaren een regionaal innovatieprogramma te ontwikkelen om de ontwikkeling en implementatie van e-brandstoffen te versnellen.

Activiteiten
De activiteiten van het Power-2-Fuels-project zijn:

  • Het vergelijken en prioriteren van Power-2-X-brandstoffen in verschillende logistieke toepassingen en het identificeren van noodzakelijke technologische ontwikkelingen uit de huidige stand van zaken.
  • Het beschrijven van de (toekomstige) waardeketens en kansen voor nieuwe 'waardecases'.
  • Analyse van de hindernissen voor grootschalige toepassing van Power-2-X-brandstoffen en ontwikkeling van een routekaart naar de gewenste situatie.
  • Definiëren van een innovatieprogramma, gericht op technische en niet-technische activiteiten die de hindernissen aanpakken die in de routekaart voor aanpassing zijn beschreven.

Doe mee tijdens onze workshop!
Geïnteresseerde belanghebbenden kunnen deelnemen aan de open Power-2-Fuels workshop op woensdag 30 oktober van 9.00-13.00 uur in de buurt van Delft. Als u wilt deelnemen of interesse hebt in dit project, neem dan contact op met Natalya Rijk (SmartPort), tel. 06-29438814 of Caroline Schipper (Voltachem / TNO), tel. 06-21977015.

Whitepaper
De definitieve resultaten van het project zullen worden verspreid via een openbaar toegankelijke whitepaper (verwacht begin 2020), dat zal worden besproken in een laatste workshop tijdens het VoltaChem-jaarevenement op 11 december. Bezoek deze link voor meer informatie over het Voltachem-jaarevenement.