Succes van industriële warmtepompen

Succes van industriële warmtepompen

Onder de juiste omstandigheden kan de inzet van een industriële warmtepomp niet alleen een bijdrage leveren aan CO2-reductie, maar ook economisch rendabel zijn. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat de Hogeschool Rotterdam heeft uitgevoerd in samenwerking met het Deltalinqs Climate Program.

Hierin brachten onderzoekers en studenten de haalbaarheid van verdere warmte-integratie met warmtepompen in kaart bij drie grote industriële bedrijven in het Rotterdamse havengebied.

Deelnemende bedrijven aan het onderzoek waren: Air Liquide, Shin-Etsu en BP Raffinaderij Rotterdam. "De studenten zijn begonnen met een pinchanalyse", vertelt Harry van Dijk, projectleider bij Deltalinqs. "Daarin zijn alle warmtevragende en warmteleverende stromen in kaart gebracht. Hierop voortbouwend is onderzocht welke energiebesparende mogelijkheden, zoals warmtewisselaren en warmtepompen, rendabel zijn. Vervolgens zijn de ontwerpen van de warmtepompen met exergieanalyses verbeterd door te zoeken naar een betere integratie van de warmtepomp in het proces. Deze verdere integratie zorgt voor een sterke verhoging van het energetische en economische rendement. In sommige studies kwam hiermee de ingeschatte terugverdientijd van de warmtepomp in een economisch interessant gebied. Dat is een stimulans om de optie nauwkeuriger te bekijken."

Kansen
"Ook is er in de studie duidelijk geworden dat het vaak in een bestaande installatie erg lastig is om de locatie van warmte-overschotten in het proces te matchen aan de plekken met warmtebehoefte. Dat kan dan een knelpunt zijn. Ook hebben we gezien dat bij verschillende bedrijven kansen liggen: zo is er bij BP gekeken hoe je in de toekomst CO2-afvang kosteneffectiever kunt helpen realiseren met warmteterugwinning en bij Air Liquide hebben we een methode onderzocht om via stoomrecompressie warmte beschikbaar te maken. Een overall conclusie is ook dat in sommige gevallen de terugverdientijd van de plaatsing van een warmtepomp minder dan vijf jaar is. Dat is nog steeds langer dan in de industrie het ideaal is, maar tóch korter dan velen denken. Goed nieuws, dus!"

Vervolg onderzoek
Op het onderzoeksproject komt nu een vervolg, met steun van Havenbedrijf Rotterdam, Engie en Siemens. "Een nieuwe groep studenten gaat het komende studiejaar aan de slag bij Koole terminals, Hexion en BioPetrol", vertelt van Dijk. "Zo hopen we de doorbraak van de industriële warmtepomp te stimuleren."