Politiek Klimaatakkoord roept vragen op over haalbaarheid investeringen bij industrie

Politiek Klimaatakkoord roept vragen op over haalbaarheid investeringen bij industrie

De ondernemers in het Haven Industrieel Complex van Rotterdam staan klaar om grootschalig te investeren in verduurzaming: bijvoorbeeld met CO2-besparing, CO2-opslag, warmte-uitwisseling en blauwe en groene waterstof.

Het op 28 juni 2019 gepresenteerde politieke Klimaatakkoord onderstreept het belang van deze oplossingen, maar roept ook vragen en zorgen op waarover Deltalinqs met haar achterban in gesprek gaat.

Voorzitter Steven Lak: "Onze eerste analyse van het gepresenteerde akkoord geeft zorgen dat door de maatregelen de internationale positie van industriële bedrijven in het geding komt. Dit zou negatief kunnen uitwerken voor de concurrentiepositie van Rotterdam." Deltalinqs heeft met vele andere organisaties intensieve besprekingen aan de Klimaattafels gevoerd. Nu hebben de coalitiepartijen uiteindelijk het afgelopen half jaar een eigen Klimaatakkoord opgesteld. Deltalinqs heeft daarover nog veel vragen en gaat met de achterban de mogelijke effecten in kaart brengen. Niet alleen in de industrie, ook in de logistieke sector zullen we goed kijken naar de cumulatieve effecten van alle onderdelen van de voorstellen voor mkb-bedrijven. De voorstellen van de mobiliteitstafel zijn positief ontvangen door de logistieke sector. Na overleg met onze leden gaan we samen met de landelijke werkgeversorganisaties, met het kabinet in gesprek of ze tot een maatschappelijk akkoord kunnen komen dat de zorgen wegneemt. Dat is essentieel voor het draagvlak en dus voor het slagen van dit akkoord.

SER-advies
Deltalinqs kan zich vinden in het recent uitgebrachte SER-advies 'Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers'. Daarin staat dat de Nederlandse industrie de komende jaren versneld innoveert, inspeelt op de toekomstkansen en de kans krijgt zich zo te ontwikkelen tot de wereldtop in de energietransitie. Dat biedt de beste garantie voor voldoende werkgelegenheid. Beprijzing van vermijdbare CO2-uitstoot is onderdeel van het advies. Uitwerking daarvan mag echter niet leiden tot weglek van CO2 en banen.

Zorgen over effect op de industrie
Ook voorzitter VNO-NCW Hans de Boer heeft zorgen over de effecten van de klimaatplannen op de industrie. "De nu aangekondigde CO2-heffing over vermijdbare uitstoot is bijvoorbeeld nog erg onduidelijk", aldus De Boer. "Ook het afschrikwekkende tarief zorgt voor onzekerheid bij de veelal buitenlandse eigenaren van industriële bedrijven. De sector staat nu voor miljardeninvesteringen, maar het is onduidelijk of alle infrastructuur wel op tijd is aangelegd en of de heffing wel aansluit bij de investeringscycli in de industrie. We moeten beslist voorkomen dat er een heffing komt over ‘onvermijdbare CO2-uitstoot’. Dat zou een grote gok zijn met banen en investeringen. Wij zien nu al dat de industrie terughoudend wordt met nieuwe duurzame investeringen. Daarmee is niemand gediend, als we juist willen uitgroeien tot een groene koploper."

Van praten naar doen!
Deltalinqs gaat in de komende tijd alle mogelijke effecten in kaart brengen met al haar leden. We blijven doorwerken aan innovatieve transitieprojecten en gaan graag in gesprek over de uitwerking in de regio. Een gedegen en gedragen Klimaatakkoord met de juiste maatregelen is nodig, anders wordt het een 'papieren tijger'. We moeten van praten naar doen en daarbij ook echt de juiste dingen doen!