Schonere scheepvaart met Green Deal

Schonere scheepvaart met Green Deal

Deltalinqs-voorzitter Steven Lak was op 11 juni 2019 één van de ondertekenaars van de nieuwe Green Deal om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart. De partijen sloten op 11 juni 2019 met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal met vele tientallen acties voor schonere scheepvaart.

(bio)LNG
Onderdeel van de afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden en het label gebruiken voor de financiering voor hun schip uit een beoogd Europees verduurzamingsfonds. Minister Van Nieuwenhuizen stelt tot 2022 een budget van 15 miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de stimulering van schonere brandstoffen zoals (bio)LNG en de aanschaf van schone motoren. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn.

Kamerbrief minister Van Nieuwenhuizen