Agenda

DU-pilotworkshop Omgevingsvergunning

Tijdens deze korte workshop geven adviseurs van de DCMR Milieudienst Rijnmond een toelichting op het proces om te komen tot een omgevingsvergunning.

Wilt u een bedrijf beginnen, bedrijf uitbreiden of uw activiteiten wijzigen? De internetmodule van het Activiteitenbesluit (AIM: www.aimonline.nl) maakt inzichtelijk welke milieuregels op uw plannen van toepassing zijn. Veel nieuwe activiteiten van bedrijven – en ook veranderingen van activiteiten – zijn niet vergunningplichtig als het gaat om milieuaspecten.

Vaak volstaat een melding wanneer de activiteiten aan algemene regels voldoen. Het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu is dus niet altijd nodig. Voor complexere activiteiten volstaan de direct werkende algemene regels niet en geldt de vergunningplicht wel. In dat geval moet er vaak een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze omgevingsvergunning bevat dan ‘milieu en bouw’.

Zaken die aan de orde kunnen komen:

  • De stappen in het proces.
  • Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling van een vergunning?
  • Reguliere vergunning of niet?
  • Voor de start van de procedure: het vooroverleg.
  • Wanneer starten?
  • Het inhuren van adviseurs / een adviesbureau.
  • Afwijkingen van de PGS en gelijkwaardigheid.
  • Afstemmen met het bouwdeel.
  • Belangrijke aandachtspunten: hoe te voorkomen dat uw aanvraag stil komt te liggen.
  • Contact houden voor en tijdens de aanvraag.

Daarnaast is er ruimte voor het beantwoorden van algemene vragen over de procedure, maar ook vragen die gericht zijn op een specifieke procedure.

Voor wie bedoeld? Deltalinqs-leden werkzaam bij de haven-, logistieke en industriële bedrijven en die op korte termijn willen starten met de aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu.

Datum en tijdstip:
2019-02-12T13:30:00 2019-02-12T17:00:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2018-12-21T13:00:00 2019-02-08T17:00:00