Startsein voor Circulair Steam Project LyondellBasell en Covestro

Startsein voor Circulair Steam Project LyondellBasell en Covestro

"Ontzettend trots" is Willemien Terpstra van LyondellBasell op de bouwstart van het Circulair Steam Project op 4 september. Met deze grote investering besparen LyondellBasell en Covestro 140.000 ton CO2-uitstoot én 0,9 Pt energie.

LyondellBasell en Covestro bouwen een nieuwe ‘bio-plant' en verbrandingsinstallatie bij hun PO- en SM-fabriek op de Rotterdamse Maasvlakte. Hierin wordt het productieafval behandeld en omgezet in stoom. De stoom is straks een energiebron in de bestaande productiefaciliteit op de locatie. Hierdoor ontstaat een circulair proces. "Prachtig dat we deze innovatieve technologie in Nederland zelf hebben ontwikkeld", zei Willemien Terpstra bij de bijeenkomst voorafgaand aan de bouwstart. "Er is patent op aangevraagd en zodra de nieuwe installatie draait, zullen we de technologie proberen te verkopen." Daarmee bewijzen beide bedrijven dat CO2-reductie en commercie prima hand in hand kunnen gaan.

Boodschap
"Deltalinqs Energy Forum speelde bij dit project een rol in het overleg tussen overheid en het Havenbedrijf Rotterdam", vertelde Terpstra. "Natuurlijk hebben we het project zelf over de streep getrokken, maar het doorlopend uitdragen van de boodschap van de Rotterdamse industrie is van onmisbaar belang."

Geen ‘big bang’
"Een dappere beslissing van beide bedrijven", vond Allard Castelein, ceo Havenbedrijf Rotterdam bij de officiële start van het project. "De energietransitie kan niet in een 'big bang', maar moet in kleine stappen. Dit is een belangrijke stap op weg naar 49% CO2-reductie in 2030." Castelein benadrukte dat de transitie gemaakt wordt door de bestaande bedrijven in het Rotterdamse havengebied. "Vergelijk het met de elektrische auto. We vragen niet aan BMW om de fabriek te sluiten, maar om over te gaan op een nieuw type auto. Zo kun je ook naar de bestaande Rotterdamse industrie kijken."

Meer mogelijkheden
Voorzitter Steven Lak van Deltalinqs ging in zijn bijdrage in op de vraag of er nog meer gezamenlijke mogelijkheden voor de industrie in Rotterdam zijn. Daarnaast pleitte hij voor meer duidelijke keuzes vanuit de overheid. "Bij de Klimaattafels hebben we als industrie enorm veel mogelijkheden om CO2 te besparen aangedragen. Ik had gehoopt dat de overheid ons inmiddels zou hebben geïnformeerd over hun voorkeuren en keuzes daarin. Er liggen hier veel goede plannen klaar. Onder andere de mogelijkheid van gezamenlijke CO2-opslag en –gebruik. Dat zou een grote sprong voorwaarts betekenen." Lak gaf complimenten aan de initiatiefnemers en prees hun creativiteit in het vinden van nieuwe oplossingen.

Klimaatdoelen
Andere sprekers die hun visie deelden en felicitaties overbrachten waren Bernard Wientjes (voorzitter VNCI), Gertjan Lankhorst (voorzitter VEMW) en wethouder duurzaamheid & energietransitie Arno Bonte. Na de bijeenkomst gingen de aanwezigen per bus naar de locatie, waar het officiële startsein klonk. Oplevering en ingebruikname van de nieuwe installatie zijn voorzien in 2020.