Energietransitie zichtbaar tijdens Wereldhavendagen

Energietransitie zichtbaar tijdens Wereldhavendagen

Energize, dat is het thema van de Wereldhavendagen van 7 tot en met 9 september in de haven van Rotterdam.

Aansprekende voorbeelden van duurzame energieopwekking en –gebruik worden gecombineerd met ‘het verhaal van de fossiele druppel olie’, dat steeds schoner en efficiënter wordt gebruikt.

De haven van Rotterdam staat bol van de activiteit, al vijf eeuwen lang. Hier wordt 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, gewerkt om de Nederlandse welvaart op peil te houden. De haven speelt een cruciale rol voor Nederland, maar heeft ook een voorbeeldrol in de wereld. Rotterdam is de grootste haven van Europa en is hard op weg om de schoonste haven ter wereld te worden. Er is veel kennis op het gebied van hernieuwbare energie, CO2-reductie en -opvang. Een grotere inzet van alternatieve energievormen is de insteek, vanzelfsprekend ook van het Deltalinqs Energy Forum.

Inspanningen zichtbaar maken
Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum: "Mooi dat het thema van de Wereldhavendagen dit jaar zo nauw aansluit bij onze doelen. En helemaal mooi als de bezoekers naar huis gaan met meer begrip voor de grote transitie, waarvoor de Rotterdamse industrie staat. Het harde werk van onze leden hierin is niet altijd zichtbaar voor het publiek. De Wereldhavendagen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aandacht voor deze inspanningen."