Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2020-06-23

Webinar Op weg naar emissievrij rijden in 2040

Onder grote belangstelling zijn verschillende leden van Deltalinqs Climate Program, EVO en TLN half juni bijgepraat over de ontwikkelingen en subsidies op het gebied van duurzaam wegtransport. Tijdens een goed bezochte online bijeenkomst zijn bovendien verschillende vervolgafspraken gemaakt.

2020-06-23

Uitnodiging Webinar Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraag je de subsidie aan? Tijdens de Webinar ‘Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)’ op dinsdag 30 juni geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) antwoord op deze vragen.

2020-06-23

Nieuwe infrastructuur voor waterstof, elektriciteit, CO2 en warmte

Het havenindustrieel cluster van Rotterdam is bij uitstek geschikt om voorop te lopen in verduurzaming. Dat stelt programmadirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt in een interview met Energeia. Alle verduurzamingstechnieken zijn hier in ontwikkeling: elektrificatie, productie van groene en blauwe waterstof en CO2-afvang.

2020-05-20

Rotterdam kan internationale rol als waterstofhub krijgen

Waterstof speelt een cruciale rol in de decarbonisatie van de huidige petrochemische industrie. Dat stelt Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, in haar bijdrage aan een nog te verschijnen boek van prof. dr Ad van Wijk (TU Delft). In het artikel beschrijft Krekt haar visie op Rotterdam als internationale waterstofhub. Dit is mogelijk door de aanwezigheid van een internationaal opererend industrieel cluster en de strategische ligging van Rotterdam.

2020-05-19

Dé energiehaven van Noordwest-Europa

Rotterdam krijgt een toonaangevende infrastructuur op het gebied van waterstof; volgens velen dé energiebron van de 21e eeuw. Waterstof krijgt een belangrijke rol in vele toepassingen; als brandstof voor de industrie, maar ook als grondstof in de chemie, energiedrager in de mobiliteit en naast gebruik in warmtenetwerken kan waterstof ook worden gebruikt als bouwsteen voor basischemicaliën zoals methanol.

2020-05-18

Consultatie CO2-heffing

In het Klimaatakkoord werd al aangekondigd dat er een CO2-heffing moet komen om de CO2-reductiedoelen sneller te kunnen realiseren. Momenteel is een wetsvoorstel in de maak waarin de CO2-heffing voor de industrie wordt uitgewerkt. Deltalinqs Climate Program heeft verbetersuggesties voor het huidige voorstel en de timing.

2020-05-18

Pilots in duurzaam zwaar wegtransport

Deltalinqs Climate program werkt samen met evofenedex, TLN en het Havenbedrijf Rotterdam aan pilots voor duurzaam zwaar wegtransport in het Rotterdamse havengebied. De focus ligt daarbij op waterstof en elektrisch rijden.

2020-05-18

De circulaire economie wordt nu gemaakt

Samen met onze leden en partners geven we het verdienmodel van de toekomst vorm. Dat betekent dat we tijdens de Coronacrisis zeker bedrijven te hulp moeten schieten, maar tegelijkertijd budget moeten gebruiken om te verduurzamen, met Rotterdam als uitstekende vestigingsplaats.

2020-05-13

Jan Overdevest (Waalhaven Group): "Werken aan zero emissie transport"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie.

2020-05-07

H-vision: backbone door haven Rotterdam stimulans voor komst waterstofhub

Het projectteam van H-vision ziet de aankondiging van het Havenbedrijf Rotterdam om met partners een waterstofnetwerk door de haven aan te leggen als een stimulans voor de vorming van een internationale waterstofhub in Rotterdam.

2020-04-15

Beslis mee: afval of grondstof

In de komende maand zal Deltalinqs Climate Program gebruikmaken van de mogelijkheid tot inspraak op de tweede wijziging van het LAP3: Landelijk Afvalbeheerplan 3. Hierin staan de aanpassingen onder andere ingegeven door ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie, ook voor het het Rotterdamse Havengebied. Lidbedrijven worden van harte uitgenodigd om hun visie hierop met ons te delen, zodat wij dit kunnen verwerken in onze zienswijze.

2020-04-15

Rotterdamse Klimaatalliantie gaat door

Ondanks de uitdagende tijd waarin we momenteel leven, gaan we dóór met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het Rotterdams Klimaatberaad kwam op 8 april online bijeen om bij te praten, nieuwe goede ideeën te verzamelen en nieuwe acties te formuleren. Vanzelfsprekend werd de Coronacrisis besproken tijdens het klimaatberaad. Tegelijkertijd stelden de deelnemers vast dat het erg belangrijk is om het netwerk te blijven voeden met nieuwe initiatieven. 

...2 3 4 ...