Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2022-10-26

Rotterdamse reis naar verduurzaming besproken tijdens Springtij

Voor de dertiende keer werd eind september het festival Springtij gehouden. Tijdens dit driedaagse evenement gaan ngo’s, overheid en bedrijfsleven met elkaar in gesprek om de verduurzaming van Nederland te versnellen. Ook Deltalinqs was van de partij.

2022-10-26

Update Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk is goed gepositioneerd om niet alleen de klimaatdoelen voor 2030 binnen het cluster te realiseren, maar ook om bij te dragen aan verduurzaming buiten het cluster. Nieuwe energie-infrastructuur is hierbij cruciaal. In een update van de Cluster Energie Strategie (CES) zijn daarvoor acht sleutelprojecten benoemd.

2022-10-26

SmartPort Summit op 10 november in Ahoy

Waterstofhandel, e-fuels, data delen in de haven, het balanceren van het elektriciteitsnet: het komt allemaal aan bod tijdens de SmartPort Summit op 10 november in Ahoy. Net als een lezing door professor Derk Loorbach over de energietransitie als een complex, maatschappelijk veranderingsproces. Ook is er vanzelfsprekend tijd om te netwerken.

2022-10-26

René Peters (TNO): "We zetten het hele energiesysteem op zijn kop"

René Peters (TNO) is ambassadeur van LOC 3: Elektrificatie. Dat is een van de vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) van het Deltalinqs Climate Program. Daarin werken we samen met leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren. Elektrificatie is er een cruciaal onderdeel van.

2022-10-26

SER-verkenning sluit goed aan op grondstoffenmixstudie DCP

Onlangs verscheen de SER-verkenning over de grondstoffentransitie. Daarin waarschuwt de Sociaal Economische Raad dat de klimaatdoelen niet worden gehaald als we de grondstoffentransitie niet versnellen. Het rapport geeft een herkenbaar beeld en zit hiermee op één lijn met de grondstoffenmixstudie waar het Deltalinqs Climate Program (DCP) momenteel samen met de provincie Zuid-Holland en Havenbedrijf Rotterdam aan werkt. De startup Power2X is gevraagd de analyse van de studie te doen.

2022-10-24

Elektrificatie: waar halen we de mensen vandaan?

Elektrificatie van de industrie is een belangrijk onderdeel van de weg naar klimaatneutrale productie. Maar hoe komen we aan genoeg medewerkers met de juiste vaardigheden hiervoor? De arbeidsmarkt voor technische mensen is immers al erg krap. Over die vraag ging een groep Deltalinqs-leden en partners van het Deltalinqs Climate Program (DCP) in gesprek met deskundigen uit het onderwijs en de arbeidsmarkt.

2022-09-27

‘Women in energy’ delen visie op transitie

Hoe willen we het energiesysteem veranderen? Die vraag stond centraal tijdens de Recharge Earth-sessie die geleid werd door Alice Krekt. Vijf vrouwelijke leiders in de industrie gingen onder andere over dat onderwerp met elkaar in gesprek.

2022-09-27

FLIE Matchmaking brengt vraag & aanbod samen tijdens Recharge Earth

Tijdens de matchmakingsessie van het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) op Recharge Earth in Rotterdam Ahoy, presenteerde eindgebruiker Indorama een vraagstuk uit eigen praktijk, waarin zij zoeken naar manieren om in dampstromen opgenomen energie om te zetten in elektriciteit. 

2022-09-27

Emissieloos varen verschijnt aan de horizon

Binnen acht jaar zullen de loodsen in de haven een knoop doorhakken over hun transitie naar emissieloos varen. Dat gaat niet vanzelf, en er is veel samenwerking voor nodig, vertelt Tjeerd de Vos, manager vlootbeheer van het Loodswezen. Daarom steekt hij graag zijn licht op bij anderen, onder andere binnen het Deltalinqs Climate Program.

2022-09-27

Shell bouwt grootste groene waterstoffabriek van Europa

De kogel is door de kerk: Shell heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van Holland Hydrogen I, de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel.

2022-09-27

Versnelling aanleg walstroom door duidelijke koers

De verduurzaming van ons havengebied gaat niet zonder walstroom. Overheden stellen subsidies beschikbaar om de aanleg hiervan mogelijk te maken. De grootschalige uitrol van walstroom brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Met een position paper brengt Deltalinqs in kaart wat het collectief van bedrijven in de Rotterdamse haven nodig heeft om invulling te geven aan de walstroomambities.

2022-09-22

De grondstoffentransitie is allang begonnen

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) werken Deltalinqs-leden en -partners binnen het Deltalinqs Climate Program samen aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren. Elke LOC heeft ambassadeurs. Bart Leenders (Neste) is ambassadeur van LOC 5: grondstoffentransitie. Wat speelt hier en hoe ziet hij zijn rol hierin?

...2 3 4 ...