Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2020-10-26

Ruben Beens (BP): "Inzet waterstof moet echt sneller"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren. Elke LOC heeft ambassadeurs. Ruben Beens (BP) is ambassadeur van LOC 4: waterstof. Wat speelt hier en hoe ziet hij zijn rol hierin?

2020-10-26

Minister Wiebes lovend over koplopers Klimaatakkoord

Op donderdag 22 oktober nam minister Wiebes de plannen van de regionale industriële koplopers in ontvangst: "Ik ben onder de indruk van de plannen. Belangrijk, want we zijn erg afhankelijk van de bijdrage van de industrie aan de CO2-reductieopgave." Ook het haven- en industriecluster Rotterdam-Moerdijk presenteerde zijn plan.

2020-10-20

Nieuw online platform brengt informatie over energietransitie bijeen

Om de ondernemers uit de industrie te ondersteunen tijdens de overgang naar schone energie is het platform Verduurzaming Industrie gelanceerd. Ondernemers vinden hier op één plek alle relevante informatie die nodig is om hun organisatie te verduurzamen en de juiste samenwerkingspartners om CO2-uitstoot te verminderen.

2020-10-20

Geen 49, maar 55 procent Europese CO2-reductie in 2030

De Europese Commissie kondigde op 17 september aan de klimaatdoelen aan te scherpen. De commissie presenteerde op die dag haar plan om de uitstoot van broeikasgassen in de EU over tien jaar, in 2030, met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Deze ambitie geeft stof tot nadenken, ook in het Rotterdamse industriecluster.

2020-10-09

Nieuwe deals voor het Rotterdams Klimaatakkoord

Het Rotterdams Klimaatakkoord wordt aangevuld met zes zogenoemde klimaatdeals, dat maakten de voorzitters van de Rotterdamse klimaattafels op 8 oktober bekend op een digitale bijeenkomst. Het totaal aantal klimaatdeals groeit daarmee van 49 naar 55.

2020-09-30

Kabinet investeert in Fieldlab Industriële Elektrificatie

Het kabinet maakt € 18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan TNO EnergieTransitie om samen met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen vijf onderzoekslaboratoria te realiseren.

2020-09-23

Waterstof verdient prominente plek in Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die gaan bijdragen aan duurzame economische groei. Dit geld, ondergebracht in het Nationaal Groeifonds, gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

2020-09-23

Alice Krekt in TNO-podcast over toekomst energiesysteem

Hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit? Dat het een complex proces wordt, is zeker. Want niet alleen de productie moet schoner, maar ook de energievoorziening. Voor een nieuwe aflevering van TNO-podcast Insights gingen TNO-experts Faruk Dervis en Robert de Kler in gesprek met Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program.

2020-09-22

Subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar nieuwe en slimme energiesystemen

Innovaties in ons energiesysteem zijn hard nodig. Dat vormt een uitdaging die de industrie in het Rotterdamse havengebied graag wil oppakken. Maar soms twijfelen bedrijven of hun verduurzamingsplannen economisch haalbaar zijn. Daarom biedt de gemeente Rotterdam nu een nieuwe subsidieregeling aan.

2020-09-22

Buurbedrijven AVR en Tronox zien kansen in lokale waterstofproductie

Hoe mooi is het wanneer Rotterdamse buurbedrijven hun krachten bundelen om hun productie én die van hun omgeving te verduurzamen? AVR en Tronox zijn die weg ingeslagen binnen het samenwerkingsverband e-THOR.

2020-09-21

Webinar over verduurzamingssubsidie SDE++

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraagt u deze aan? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord tijdens een nieuw webinar vanuit het Ministerie van EZK.

2020-09-21

Waterstof gebruiken of leveren? Doe mee aan de marktconsultatie!

Om een goed inzicht te krijgen in de toekomstige behoefte aan waterstofinfrastructuur, houdt Gasunie op 1 oktober een webinar. Bedrijven die overwegen om waterstof te gaan gebruiken of juist te gaan produceren, zijn van harte uitgenodigd voor de marktconsultatie, die start met dit webinar.

...2 3 4 ...