Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2023-08-15

Podcast: ‘Bijdragen aan de grote transities op een plek waar het er echt toe doet’

Hoe maken we in Nederland ruimte voor nieuwe, andere bedrijvigheid? En hoe verdelen we de lusten en lasten van die transitie? En doet de industrie wel genoeg? Daarover, en over nog veel meer dilemma’s in de energie- en grondstoffentransitie gaat Anne-Marie Spierings, Programmadirecteur Economische Transitie van het Deltalinqs Climate Program, in gesprek met Wouter Mulders en Igno Notermans van DRIFT in de podcast ‘Voer voor verandering’.

2023-07-17

Bijeenkomst over nieuwe informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2023 moeten ook grote bedrijven, die vallen onder het EU-ETS emissiehandelssysteem, voldoen aan de informatie- en/of onderzoeksplicht over energiebesparing. Maar wat wordt er nu precies van deze bedrijven gevraagd en hoe pak je dat het beste aan? Daarover ging de bijeenkomst Onderzoeksplicht Energiebesparing Industrie, die Deltalinqs eind juni hield. 

2023-07-13

"Als de transitie érgens kan slagen, is het hiér!

Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie, meer samenwerking tussen overheid en industrie én de grote knelpunten in de transitie. Ze kwamen allemaal voorbij tijdens de drukbezochte halfjaarbijeenkomst voor de leden en partners van het Deltalinqs Climate Program. Anne-Marie Spierings, programmadirecteur economische transitie bij Deltalinqs, nam de deelnemers mee in het programma, dat begon met een toelichting door Tom Fabri van het Ministerie van EZK op het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI). 

2023-06-30

Subsidieregeling Circulaire Economie geopend

Eind mei startte de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie. Deze subsidie stimuleert de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. De maakindustrie, de bouw en producenten van consumptiegoederen kunnen in totaal € 2,5 miljoen steun krijgen voor de ontwikkeling van circulaire producten, processen en/of diensten.

2023-06-30

40 miljoen euro beschikbaar voor innovaties in groene waterstof en groene chemie

Bedrijven die investeren in innovaties voor waterstof kunnen vanaf 3 juli subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). We wekken steeds meer groene elektriciteit op waarbij veel afhangt van het weer, zoals bij zonne- en windenergie. Productie van waterstof is een belangrijke manier om energie op te slaan.

2023-06-30

Centrale ammoniakkraker kansrijk voor grootschalige waterstofimport

Een recente studie laat zien dat het technisch en economisch haalbaar is om met een grootschalige centrale kraker in Rotterdam ammoniak op veilige wijze om te zetten in 1 miljoen ton waterstof per jaar. Dat zou een grote impuls kunnen geven aan de verduurzaming van de industrie en de mobiliteitssector.

2023-06-30

Nieuwe branchevereniging NLHydrogen van start

NLHydrogen is de nieuwe branchevereniging voor waterstof. De vereniging vertegenwoordigt bedrijven uit de hele waterstofketen. Leden zijn zowel bedrijven uit de afnemende sectoren als bedrijven die bij de productie en import van waterstof betrokken zijn. Alice Krekt, tot voor kort programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program, is directeur van NLHydrogen.

2023-06-30

Zonnepanelen in de haven: gewoon doén!

De potentie van meer opwek van zonne-energie in het Rotterdamse havengebied is enorm. Om bedrijven te helpen deze potentie ook te benutten, organiseerde Deltalinqs half juni een Masterclass zonne-energie. Gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en de DCMR vertelden wat er allemaal bij de ontwikkeling en realisatie van een zonnedak komt kijken. Dat leidde tot veel enthousiasme onder de aanwezigen.

2023-06-02

Arend Jan Zeeuw (Huntsman): "Verduurzamen is geen wij-zij verhaal"

Het Deltalinqs Climate Program telt vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s). Arend Jan Zeeuw (Huntsman) is ambassadeur van LOC 4: Duurzame Grondstoffen. Daarin werken we samen met leden en partners aan de uitfasering van ruwe olie door de mogelijkheden van alternatieve grondstoffen te onderzoeken en te ontwikkelen. Verder willen we daarvoor nieuwe coalities vormen.

2023-05-26

Antje Koster nieuwe programmadirecteur sociale transitie

Op 1 juni 2023 is Antje Koster gestart als programmadirecteur sociale transitie bij Deltalinqs. Zij zal zich richten op alle vraagstukken binnen het thema arbeidsmarkt in de Rotterdamse haven en industrie, inclusief de relaties met het onderwijs. Vanuit Deltalinqs wordt zij de coördinator van de activiteiten uit de HCCE-agenda (Human Capital Coalitie Energietransitie).

2023-05-26

Flexibiliteit en samenwerken cruciaal bij aanpak congestie

Hoe verandert het energiesysteem op weg naar een duurzame economie? Wat betekent dat voor de bedrijven in de Rotterdamse haven? En hoe kan flexibele inzet van energie helpen om het zwaarbelaste elektriciteitsnet toch optimaal te benutten? Die vragen stonden centraal op het half mei gehouden webinar ‘Aanpak congestie in de Rotterdamse haven’, waarvoor veel belangstelling was.

2023-05-26

Nieuwe circulaire industriële afvalscheidingstechnologie

In Nederland wordt jaarlijks ruim acht miljoen ton afval verbrand. Hierbij komt een forse hoeveelheid CO2 vrij en gaan waardevolle stoffen zoals metalen en mineralen verloren. Het is daarom noodzakelijk dat we nieuwe oplossingen vinden voor het verwerken van ons afval. Het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) ondersteunt initiatiefnemers daarbij.

...2 3 4 ...