Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2021-05-19

Stena Line wil in zeven jaar naar elektrisch laden en lossen

Vanuit Europoort en Hoek van Holland verzorgt Deltalinqs-lid Stena Line dagelijks verschillende vracht- en passagiersvaarten naar Engeland. Het van origine Zweedse bedrijf wil daarbij steeds duurzamer gaan werken.

2021-05-18

Chemische industrie in 2050: groene fabrieken én groene producten

Voor de Rotterdamse industrie liggen er grote kansen, voorziet de VNCI. Hoofd klimaat, energie, innovatie & duurzaamheid Martijn Broekhof stelt dat naar aanleiding van het half april door de VNCI gelanceerde rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’. Dit rapport laat de weg zien die de sector gaat afleggen om over minder dan dertig jaar klimaatneutraal en circulair te zijn.

2021-05-17

Groot succes voor projecten energiebesparingsfonds

Projecten die in de afgelopen jaren zijn voortgekomen uit energiebesparingsscans, leverden tien tot dertig procent aan energiebesparingen op. Deze scans worden bekostigd vanuit het Energiebesparingsfonds, dat zowel in Rotterdam als in Groningen beschikbaar is. In Rotterdam wordt het Energiebesparingsfonds ter beschikking gesteld de provincie Zuid-Holland. Alice Krekt, programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program, en Cas König, CEO van Groningen Seaports, gaan over het fonds in gesprek in de nieuwste editie van Europoort Kringen.

2021-05-17

Bedrijven bundelen krachten in circulaire toepassing bodemas

Om zelfs van de rest van het restafval nog iets nuttigs te maken, kun je bodemas (asresten van restafvalverbranding) gebruiken in infrastructurele toepassingen en bouwmaterialen. Daarover organiseerde het Deltalinqs Climate Program, in samenwerking met CIRCO, BRBS Recycling en BlueCity, in maart en april een zogeheten CIRCO Track.

2021-04-16

Nieuwe bioraffinaderij van Neste in Rotterdam is weer een stap dichterbij

De nieuwe bioraffinaderij van Neste op de Rotterdamse Maasvlakte is weer een stap dichterbij. Het bedrijf maakte een weloverwogen keuze voor Rotterdam. Deltalinqs Climate Program is blij met deze keuze. Een jaar geleden kondigde Neste aan de productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in Europa te gaan vergroten. Lange tijd bleef de keuze tussen Porvoo (Finland) of Rotterdam onbekend en dus spannend.

2021-04-16

Vopak breidt uit in biobrandstoffen

Vopak investeert in de haven van Rotterdam met zestien nieuwe tanks voor de opslag van op afval gebaseerde grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen, zoals biodiesel en biovliegtuigbrandstof.

2021-04-13

Uniper gaat van kolen naar groene waterstof

Energiebedrijf Uniper maakt van de nood een deugd. In 2016 werd hun kolencentrale op de Maasvlakte als schoonste ter wereld in gebruik genomen. Maar in 2030 moet de kolencentrale vanwege nieuw Nederlands overheidsbeleid stoppen. Nu wil het energiebedrijf de locatie geschikt maken voor grootschalige productie van groene waterstof.

2021-04-13

Klaar voor waterstof als nieuwe veilige energiedrager

De komst van waterstof als alledaagse brandstof en logische opvolger van bijvoorbeeld kolen, aardolie en aardgas, betekent wennen aan iets nieuws en onbekends. Dat roept vragen op over veiligheid. Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP), onderdeel van het H2Platform, werkt aan het onderzoeken en beheersen van alle veiligheidsaspecten van waterstof.

2021-04-13

Laat u inspireren over de energietransitie

Hoe kijkt u naar de energietransitie? Managers van BP, ExxonMobil en Vopak, maar ook vertegenwoordigers van natuurorganisaties, politici en gezaghebbende wetenschappers laten hun licht hierover schijnen in de opinierubriek op de website van H-vision.

2021-04-12

Succesvolle werking Versnellingshuis

Verschillende bedrijven hebben in de afgelopen maanden aangeklopt bij het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex (HIC). Zij kwamen barrières tegen, simpelweg omdat zij de eerste waren met een bepaald verduurzamingsproject.

2021-04-06

Grote belangstelling voor webinar waterstofprojecten

Waterstof is een van de oplossingen om de ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. De CO2-uitstoot moet dan immers met minimaal 49% zijn gedaald t.o.v. 1990 en zelfs met 55% volgens de aangescherpte EU-regels. Het Haven Industrieel Complex (HIC) werkt op dit moment al hard aan de hiervoor noodzakelijke stappen en doelen.

2021-03-16

Rotterdam profileert zich internationaal als waterstofhub

Tijdens de tweede editie van de World Hydrogen Summit heeft Rotterdam zich gepositioneerd als Hydrogen Gateway to Europe. Een plek waar grootschalige productie, import, doorvoer en gebruik van waterstof plaatsvindt. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, gaf een toelichting op de rol die de blauwe waterstof van het project H-vision in die ambitie speelt.

...2 3 4 ...