Ambitieuze verduurzamingsafspraken 2018 getekend

Ambitieuze verduurzamingsafspraken 2018 getekend

Partners binnen Deltalinqs Energy Forum hebben zich verbonden aan ambitieuze, nieuw vastgestelde verduurzamingsdoelen.

Voor 2018 zijn de doelen onderverdeeld in drie thema’s: energie-efficiëntie, alternatieve energiedragers en alternatieve grondstoffen. Op 5 december hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland deze afspraken vastgelegd in acht Letters Of Cooperation (LOC’s).

"De LOC’s vormen het hart van Deltalinqs Energy Forum. Het gaat daarbij steeds om ambitieuze plannen, maar tegelijkertijd moeten ze binnen drie tot vijf jaar tijd te realiseren zijn", zegt Alice Krekt, programmadirecteur van Deltalinqs Energy Forum. Veel verschillende partijen werken mee aan de energietransitie van de Rotterdamse haven. Dat bleek ook wel tijdens de ondertekeningsbijeenkomst op 5 december. Van bedrijfsleven tot overheid en van kennisinstelling tot energiebedrijf, de transitie is er één die overduidelijk gemaakt wordt in een enthousiaste publiek-private samenwerking.

Gewoon doen!
Naast vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waren als mede-ondertekenaars ook Paul Smits (CFO Havenbedrijf Rotterdam), Steven Lak (voorzitter Deltalinqs), Adriaan Visser (Havenwethouder Rotterdam) en Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland aanwezig. Weber zei tijdens de bijeenkomst dat met de nieuwe LOC’s terecht de focus wordt gelegd op hergebruik van CO2, naast opslag van CO2. Daarnaast vroeg hij de aandacht voor waterstof, die hoort volgens hem ook thuis op de agenda van de energietransitie. In verschillende LOC’s komt waterstof terug als alternatieve grondstof of alternatieve brandstof. Jos van Winsen (managing director Shell Pernis) liet weten binnen de LOC’s speerpunten te zien in CO2-opslag, elektrificatie en warmte-uitkoppeling: "Gewoon doen! Ik geloof er absoluut in, met een helder verdienmodel."

Acht LOC’s in 2018
Deltalinqs Energy Forum speelt in de energietransitie in de haven een verbindende, innoverende en informerende rol. Voor 2018 zijn er acht Letters of Cooperation (LOC) samengesteld die in drie thema’s zijn onder te verdelen. Maandelijks zijn er bijeenkomsten om kennis te delen en gedurende het jaar worden pilots gestart en business cases uitgewerkt door de bedrijven. Voor elke LOC zijn ambassadeurs benoemd, die aanjagers zijn van projecten en activiteiten. Elk half jaar bespreken de ambassadeurs de voortgang met de partners binnen Deltalinqs Energy Forum.

Thema Energie-efficiëntie
LOC 1: Procesoptimalisaties, ambassadeurs Ruben Beens (BP) en Willemien Terpstra (LyondellBasell)
LOC 2: Stoom en warmte uitkoppelen, ambassadeur Jos van Winsen (Shell)

Thema Alternatieve energiedragers
LOC 3: Hernieuwbare elektriciteit opwekken, ambassadeur Hugo Buis (Eneco)
LOC 4: Elektrificatie industrie, ambassadeur Marcel Galjee (AkzoNobel)
LOC 5: Duurzaam transport, ambassadeur Yvonne van der Laan (Havenbedrijf Rotterdam)
LOC 6: Duurzame terminals, ambassadeurs Pieter Hartog (APMT) en Jan Overdevest (WHG)

Thema Alternatieve grondstoffen
LOC 7: Groene chemie, ambassadeur Peter Wolfs (TNO)
LOC 8: CO2 en andere reststromen benutten, ambassadeur Pim de Vries (AVR)