Het Chemieloket in de haven

Het Chemieloket in de haven

Het Chemieloket is een loket dat de ondernemer in de chemie helpt waar hij tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanloopt bij innovatieve investeringen of hoge regeldruklasten.

Rosalien de Vos, is iedere eerste dinsdag van de maand bij Deltalinqs om de ondernemers in de Rotterdamse haven te adviseren. Samen zetten zij dan de eerste stap: wat is de concrete belemmering?, welke wet- en regelgeving is in het geding? en welk contact met de overheid is er al geweest. Het chemieloket is te bereiken via www.ruimteinregels.nl.

Het programma Ruimte in Regels (RiR) het Chemieloket is daar een onderdeel van - richt zich op het mogelijk maken van concrete innovatieve investeringen die door wet- en regelgeving (nog) niet mogelijk zijn. Dat gebeurt door uitleg van de regels of door aanpassing van wet- en regelgeving of beleid. Samen kijken we naar bijvoorbeeld regeldruk vermindering kunnen realiseren.

Dit programma is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw. Het programma heeft een netwerk met veel expertise. Betrokken stakeholders zijn LNV, BZK, RVO, NEN, RIVM, IL&T, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Sinds het begin van de oprichting van het programma in 2014 heeft Ruimte in regels al 231 ondernemers geholpen.

Samen met de betrokken expert(s) zet RiR dan de tweede stap: geeft de bestaande regelgeving ruimte die de ondernemer kan gebruiken? Dit blijkt in veel van de gevallen mogelijk. Als er toch geen ruimte in de regels is, dan wordt gekeken of een aanpassing van wet- en regelgeving mogelijk is. Een restcategorie van gemelde belemmeringen is in strijd met de beleidsdoelen. In dat geval kan de ondernemer niet geholpen worden. Dat is tot nu toe in 9% van de gevallen gebleken.

Een voorbeeld van een belemmering dat bij het Chemieloket is binnengekomen, gaat over de heffing op restgassen. Als een bedrijf zijn restgassen hergebruikt, is dat niet belast. Maar zodra de restgas als grondstof wordt geleverd aan een ander bedrijf, moet er energiebelasting worden betaald. Het duurzaam gebruik van de restgassen wordt met deze belasting niet bevorderd. In verband met de specifieke kenmerken van de belastingwetgeving is deze belemmering opgelost voor het bedrijf dat het heeft gemeld; daar is nu geen energiebelasting verschuldigd over de restgassen. Momenteel wordt gekeken of het mogelijk is om een algemene uitzondering te maken op de belastingheffing bij het circulair gebruik van restgassen.

Een voorbeeld van een binnengekomen belemmering dat in strijd is met beleid en waarbij RiR de ondernemer niet kon helpen, is het verzoek van een fabrikant van plastic draagtassen om het verbod op het gratis uitdelen van plastic draagtassen terug te draaien. De staatssecretaris van het toenmalige ministerie van Economische zaken had de EU-verordening hierin namelijk te volgen. Ruimte in Regels heeft toen aan de ondernemer uitgelegd dat een andere beleidskeuze is gemaakt en dat hij niet verder geholpen kon worden.

Op basis van de casuïstiek kan RIR rode draden formuleren voor beleid. Hiermee draagt ze bij aan het ontwikkelen en stimuleren van bijvoorbeeld de circulaire economie - ook binnen bijvoorbeeld het Deltalinqs Energy Forum- , waarbij er nieuwe kansen komen voor innovatieve investeringen in de chemie.

Het Chemieloket is er dus voor de innovatieve ondernemer in de chemie die bij zijn duurzame plannen tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanloopt. Belemmeringen kunnen worden gemeld bij chemieloket@minez.nl of op maandelijkse spreekuur van het Chemieloket bij Deltalinqs. Op dinsdagochtend 5 december houdt Rosalien de Vos weer (inloop)spreekuur bij Deltalinqs.