Alle zeilen bijzetten voor versnelling van de energietransitie

Alle zeilen bijzetten voor versnelling van de energietransitie

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Die vraag stond centraal in de bijdragen van verschillende topsprekers tijdens het jaarcongres Rotterdam Energy Port.

Volgens dagvoorzitter Alice Krekt wordt het tijd om alle zeilen bij te zetten, want dat er een tandje bij moet is glashelder.

In haar openingswoord trok Alice, tevens Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum, de parallel met een zeiltocht: ‘We weten waar we heen gaan, maar er kan onderweg van alles gebeuren. Je bereidt je goed voor en speelt snel in op veranderingen. Je communiceert met andere schepen, die je kunnen waarschuwen voor een storm, maar je wilt ook in contact blijven met de wal, waar soms heel goede stuurlui staan.’ Die communicatie met mensen buiten je organisatie schiet er wel eens bij in volgens een andere spreker, hoogleraar Urban Futures Universiteit Utrecht Maarten Hajer. Hij pleitte voor meer verbeelding bij de energietransitie. Hij vindt het mooi dat er zoveel hightech oplossingen en mogelijkheden worden ontwikkeld, maar wijst op de kracht van een inspirerende verbeelding van de toekomst. Zijn installatie 2050 – an energetic oddessey is daar een goed voorbeeld van.

Regeerakkoord
Niet alleen viel het congres samen met de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober), ook werd precies tijdens de start van het congres het nieuwe regeerakkoord bekend. Secretaris Generaal van Economische Zaken Maarten Camps kon daarom in zijn speech inspelen op in dit akkoord: de doelstelling voor CO2-reductie wordt aangescherpt en hij wil coalities smeden met het bedrijfsleven om deze doelstellingen te halen. Deltalinqs–voorzitter Steven Lak vroeg aandacht voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven en industrie. Peter Bakker, president van de World Business Council for Sustainable Development gaf in zijn speech aan dat zijn organisatie bedrijven kan helpen om CO2-neutraal te worden én het bedrijf daarbij te laten bloeien.

Subsidieregels
In een tafelgesprek lieten Ruben Beens (BP Nederland), Yvonne van der Laan (Havenbedrijf Rotterdam) en Willemien Terpstra (LyondellBasell) zien dat er bij de bedrijven flinke stappen worden gezet. Ruben Beens vertelde dat BP altijd al hard werkt aan energiebesparing, en nu ook mogelijkheden van waterstofgas, CO2-afvang en warmtelevering aan de stad verkent. LyondellBasell wil een enorme energiebesparing doorvoeren, die veel CO2-besparing oplevert én veel geld kost, maar niet past binnen de huidige subsidieregels. Willemien Terpstra is blij dat overheid meedenkt en doelgericht oplossingen zoekt. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs Energy Forum werken samen met de bedrijven om barrières te overwinnen. Havenbedrijf Rotterdam wil bovendien grote sleutelprojecten realiseren, zoals een warmteleiding naar de stad en CO2-afvang in de haven.

Genieten
Daarvoor zijn wel de juiste businessmodellen nodig. Daarover sprak professor Henk Volberda (Erasmus Universiteit). Leiders binnen bedrijven moeten oog hebben voor de signalen dat hun business model niet meer voldoet: kunt u geen jonge medewerkers meer vinden? Is de concurrentie u steeds te snel af? Dan is actie vereist.
Het congres bood deelnemers een dag vol nieuwe inzichten, en ook een goed overzicht van waar de overheid en bedrijven staan in hun inspanningen om de energietransitie vorm te geven. In haar slotwoord voegde Alice daar aan toe: ‘de energietransitie is een flinke opgave. We kúnnen dit door samenwerking tussen techneuten, leiders en inspiratoren, en laten we vooral ook van deze tocht genieten’.