CEO-overleg: nieuwe generatie in gesprek met huidige leiders

CEO-overleg: nieuwe generatie in gesprek met huidige leiders

Op 16 januari vond de negende CEO-bijeenkomst plaats met bijna 40 deelnemers en een spectaculair uitzicht op de haven vanuit de boardroom van Broekman Logistics. Het was een inspirerende, maar soms ook confronterende bijeenkomst. 

Tijdens de bijeenkomst werd een verdiepingsslag gemaakt op de oproep van Deltalinqs-voorzitter Victor van de Chijs tijdens het Deltalinqs Jaardiner 2022: "Kunnen partijen die betrokken zijn bij de transities zich committeren aan gemeenschappelijke doelen en samenwerking?"

Met presentaties van Rik Pek (CEO van Broekman Logistics), Bart Kuipers (haveneconoom aan de Erasmus Universiteit) en Simone van der Graaf (consultant en founder van twenty-fifty) werd het de hierbij behorende context geschetst; een snel veranderende wereld, een krappe arbeidsmarkt én een nieuwe generatie met specifieke kenmerken die de arbeidsmarkt betreedt, vraagt om leiderschap en samenwerking.

Daarna was het tijd voor de ‘2050 talkshow’, waarin de deelnemers in gesprek gingen met jonge denkers uit de nieuwe generatie. De dialoog die daarbij ontstond gaf duidelijk weer dat generaties verbinden en de kennis en ervaring van de huidige leiders koppelen aan de frisse en soms naïeve ideeën van jonge denkers. Dit kan helpen om ook in de toekomst succesvol te zijn. Daarbij is het van belang een inspirerend en geloofwaardig verhaal te vertellen over gemeenschappelijke doelen en samenwerking binnen het haven- en industrieel complex, met positieve voorbeelden over de noodzakelijke transities, zowel naar meer duurzaam als naar meer sociaal. 

Het interview met Karen de Lathouder (CEO bij bp) dat aansluitend plaatsvond, was hiervan een goed voorbeeld. Positief kritische vragen en heldere, inspirerende antwoorden maakten dit gesprek boeiend en geloofwaardig. 

Tot slot werd een eerste belangrijke en concrete stap gezet in de noodzakelijke samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt binnen het HIC; het ondertekenen van intentieverklaring tot het vormen van de Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE). Meer informatie over HCCE is hier te vinden.