Cees Alderliesten maakt overstap naar Birch Consultants

Cees Alderliesten maakt overstap naar Birch Consultants

Deltalinqs-adviseur Cees Alderliesten verlaat na bijna tien jaar ons bureau. Alderliesten: "Per ingang van 1 januari 2023 ga ik starten als senior adviseur bij Birch Consultants in Driebergen. Ik kijk met plezier terug op bijna tien jaar Deltalinqs waarin ik actief ben geweest in vraagstukken rond onderwijs en arbeidsmarkt."

"Goede samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en verschillende overheden is cruciaal om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Een uitdagende samenwerking die ik altijd kenschets als een botsing van culturen. Het opleiden van studenten kost tijd en onderwijsinstellingen denken daarom graag in termijnen van minimaal zes jaar, terwijl veel bedrijven het lastig vinden om te voorspellen wat de personeelsbehoefte over drie jaar gaat worden. Binnen deze samenwerking ligt een belangrijke rol voor Deltalinqs en ik heb de afgelopen jaren het initiatief kunnen nemen tot de vorming van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, aan de wieg gestaan van het Rotterdams Leer Werk Akkoord, de bouw van de RDM Training Plant. En we staan nu op het punt om de Human Capital Coalitie Energietransitie te tekenen."

"Zeker met het huidige tekort aan goed (met name) technisch personeel is de urgentie tot actie vergroot, maar een snelle oplossing is helaas niet voorhanden. Naast een grootschalige wervingscampagne zullen investeringen noodzakelijk zijn in het binden en behouden van personeel en mogelijk in nieuwe manieren van het organiseren van werkzaamheden. Voor de haven blijft het imago en de fysieke bereikbaarheid daarbij een belangrijk aandachtspunt. Nog werk genoeg en ik ben me bewust dat er nooit een goed moment is om een organisatie te verlaten, maar ik kreeg een hele mooie kans bij Birch en die heb ik gegrepen."

Het vertrek van Cees betekent een verlies voor Deltalinqs en de havengemeenschap, maar ook een mooie volgende stap voor Cees. Op een later moment wordt op een gepaste wijze afscheid genomen van Cees. Deltalinqs is op zoek naar een geschikte opvolger (m/v). 

Deltalinqs wenst Cees alle succes toe in het vervolg van zijn carrière.