Agenda

Workshops Groene Chemie

Wij staan aan de vooravond van het sluiten van een klimaatakkoord waarbij veel aandacht uitgaat naar maatregelen die CO2 besparingen voor 2030 kunnen opleveren. Op de langere termijn is bovendien een grondstoffentransitie nodig waarbij zoveel mogelijk “groene” grondstoffen worden gebruikt. Deltalinqs Energy Forum heeft daarom de groene chemie in 2018 weer opgenomen in haar programma. Op 30 januari van dit jaar hielden wij een informatiebijeenkomst waarbij de leden van Deltalinqs in een compact programma zijn meegenomen in een aantal ontwikkelingen op dit gebied. In vervolg hierop organiseren wij samen met TNO (Biorizon) en Innovation Quarter een drietal workshops met thema's als: bioraffinage, bio-aromatics en circulaire chemie. Doel van deze workshops is om kennis te delen over de meest recente innovaties en met elkaar interessante projecten te bepalen waarmee we de volgende stap kunnen zetten.

Het programma wordt ingeleid met een algemene toelichting over de stand van zaken over de groene chemie in Nederland vanuit de Koninklijke VNCI.
De workshops worden begeleid door experts uit bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Noteer alvast de datum in uw agenda, nadere informatie volgt. De bijeenkomst is bedoeld voor leden van Deltalinqs.

 

Datum en tijdstip:
2018-09-20T13:00:00 2018-09-20T17:00:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2018-07-24T00:00:00 2018-09-17T00:00:00