Agenda

Webinar Stikstof vergunningverlening

Heeft u te maken met een vergunningaanvraag waar stikstof onderdeel van uitmaakt, of wilt u uw mogelijkheden inschatten voor een nieuw project of investering, laat u dan in dit webinar bijpraten over wat er wel en niet kan ten aanzien van stikstof vergunningverlening en hoe u dat het beste kunt aanpakken.

De vergunningverlening voor de haven- en industriële bedrijven lijkt sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 nagenoeg op slot te zitten. Er is weinig stikstofdepositieruimte beschikbaar voor de haven en industrie en dat geeft de nodige onzekerheid over de ontwikkelmogelijkheden van bedrijven. Toch ligt de vergunningverlening niet stil en is er vaak meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht. Ingewikkeld is het wel. De context verandert continu met nieuwe wet- en regelgeving en recente uitspraken van de Raad van State.

Na een inleiding en toelichting van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam, waarbij kort wordt ingegaan op de inzet van de lobby en de regionale aanpak om op termijn stikstofdepositieruimte voor de haven- en industrie te creëren, zal de nadruk van dit webinar liggen op de vergunningverlening.

Leo Hopman, afdelingshoofd van de Omgevingsdienst Haaglanden geeft een toelichting op de actuele stand van zaken en recente ontwikkelingen met betrekking tot de kaders voor stikstof vergunningverlening. Hij zal ingaan op de Wnb (Wet natuurbescherming), de spoedwet aanpak stikstof, de provinciale beleidsregel voor salderen en verleasen en recente jurisprudentie van de Raad van State. Belangrijkste doel is meer duidelijkheid scheppen in wat er nu wel of juist niet kan en waarmee rekening moet worden gehouden bij een aanvraag. Ook zal hij ingaan op uw vragen over de kaders voor vergunningverlening.

Om het webinar zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw situatie, kunt u specifieke vragen vooraf indienen via pronk@deltalinqs.nl. We zullen daar uiteraard discreet mee om gaan.

N.B.: Dit webinar wordt niet opgenomen en zal niet op een later moment terug te kijken zijn.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met de uitnodiging voor de online sessie. 
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. 06-12918139.

Datum en tijdstip:
2021-04-22T15:00:00 2021-04-22T16:15:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-03-12T08:30:00 2021-04-21T17:00:00